Kỹ Thuật Cây Trồng

CÂY SẦU RIÊNG

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG I. Khoảng cách trồng Nếu đất xấu trồng khoảng...

2 Bình luận

KỸ THUẬT PHÂN HÓA MẦM HOA CHO CÁC GIỐNG SẦU RIÊNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY

Vào giai đoạn phân hóa mầm hoa nông dân cần dựa vào thời tiết (mưa...

KỸ THUẬT CANH TÁC SẦU RIÊNG SỚM VỤ

Lưu ý: Kỹ thuật này không khuyến khích các “vườn tơ quá sung” ở miền...

Một số lưu ý quan trọng trong canh tác Sầu riêng

Những lưu ý này dành cho vườn canh tác theo Quy trình của Công ty...

CÂY CÓ MÚI ( BƯỞI, CAM, QUÝT)

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG I. Trồng mới Xử lý đất: Đào lớp đất mặt...

CÂY CHANH DÂY

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG * CHUẨN BỊ CÂY GIỐNG:  Cây giống mua về...

CÂY TIÊU

I. CÂY TIÊU DƯỚI 12 THÁNG TUỔI XỬ LÝ ĐẤT: 200 lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 750 – 1.250...

CÂY LÚA

I. XỬ LÝ ĐẤT 1.1 Cải tạo đất bằng chế phẩm SHOHA SOIL Pha 1...

CÂY BƠ

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG I. TRỒNG MỚI 1.1 Mật độ trồng 250 –...

CÂY CÀ PHÊ, MẮC CA, ĐIỀU

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG I. XỬ LÝ ĐẤT 1.1 VƯỜN TRỒNG MỚI Đào...

CÂY RAU ĂN LÁ

I. XỬ LÝ ĐẤT   Pha SHOHA SOIL theo công thức: 200 lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 750 – 1250 ml AMINO ACID...

CÂY ỚT

I. THỜI VỤ TRỒNG: Tùy vào tình hình thổ nhưỡng và thời tiết địa phương...