CÂY CÓ MÚI ( BƯỞI, CAM, QUÝT)

Bưởi - Hữu Cơ Thuận Thiên - Chất Cải Tạo Đất SHOHA SOIL - NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG

I. Trồng mới

Xử lý đất: Đào lớp đất mặt để qua 1 bên, lớp đất dưới để qua 1 bên → Trộn đều 1 2 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU vào khoảng 3040 kg đất lớp mặt trên → Sau đó lấp đất lại theo thứ tự như ban đầu.
Pha  200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL  + 0,5 1 Lít AMINO ACID (Tùy theo đất tốt hoặc xấu).
Khi đất có vi sinh vật và trùn đất xuất hiện thì giảm Amino acid ở liều thấp nhất.
  • Đất mới (đất chưa canh tác): Tưới 2 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha vào hố trồng.
  • Đất đã nhiễm hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc ngộ độc: Tưới 3 4 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha vào hố trồng.
Khi pH đất trên 6 thì tiến hành trồng cây. Sau khi tưới dung dịch SHOHA SOIL, luôn giữ ẩm cho đất từ 40 60% để SHOHA SOIL đạt hiệu quả cao nhất.
Ngay sau khi trồng, đổ vào vùng cổ rễ 1 2 lít dung dịch SHOHA SOIL pha rồi theo tỷ lệ: 200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA FLOWER + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)
  • Công thức phun trong 2 – 3 tháng đầu: Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER + 200 – 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 – 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FERTRILON-COMBI
  • Công thức phun tăng trưởng (Khi cây có bộ rễ phát triển mạnh): Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL + 250 ml AMINO ACID + 150 – 250 ml K-LI HỮU CƠ + 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FERTRILON-COMBI

II. Vườn đã trồng

2.1 Tưới gốc

Pha 200 lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA FLOWER + 0,5 1 Lít AMINO ACID + 200 – 400 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Các vườn đã trồng bị nhiễm bệnh và đất bị thoái hóa nên cần nhiều AMINO ACID nhưng ít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5). Vì SHOHA EXTRA nồng độ cao thì cây đọt phóng nhanh, không quản lý được cơi đọt thì không quản lý được sâu bệnh. Khi đất có vi sinh vật và trùn đất xuất hiện thì giảm AMINO ACID xuống liều lượng thấp nhất.
  • Lần 1: Mỗi cây tưới từ 2 12 lít (tùy theo cây nhỏ hay lớn, khỏe hay bệnh). Tưới ướt mắt ghép hoặc cổ rễ (cách mặt đất 40 60 cm), còn lại tưới theo rìa tán lá.
  • Lần 2: Sau lần 1 khoảng 30 ngày, cây nào yếu thì tưới lần 2, giảm 1 2 lít so với lần 1. Khoảng 15 ngày sau, cây nào còn yếu thì tưới thêm cho mỗi cây từ 200 – 300 ml AMINO ACID (pha với 2 5 lít nước).
Đối với cây Họ cam quýt, sau khi xử lý lần 2 mà cây vẫn không khỏe, các cơi đọt vẫn bị vàng do virus thì tiến hành loại bỏ để trồng cây mới.
Lưu ý: Các cơi đọt của cây khỏe mạnh cành lá bung dài “lã lơi”, lá không bị hiện tượng “tai thỏ”.
Lưu ý:
  • Bón HỮU CƠ NHẬP KHẨU: 0,5 – 5 Kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU theo rìa tán lá trước hoặc ngay sau khi tưới SHOHA SOIL – hạt không được chồng hạt. Tốt nhất là bón hữu cơ trước khi tưới SHOHA SOIL lần đầu tiên. Các lần sau bón hữu cơ theo nhu cầu của cây, chia thành 3-5 lần/năm.
  • Bón SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) với liều lượng 2 3 lít/ha cho cây tơ /cây trước giai đoạn kinh doanh. Khi nào cây khỏe hoàn toàn (lá dày, bóng) trên 30 ngày thì bón ra rìa tán lá. Sau đó, cứ mỗi cơi đọt rộ thì tiến hành bón thêm SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).
Công thức bón: Pha 400 Lít nước + 1 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).
Sau khi xử lý SHOHA SOIL, đất khỏe cây khỏe thì tưới SHOHA SOIL theo định kỳ:
  • CÂY KINH DOANH: Định kỳ 3 tháng tưới 1 lần (nếu cây khỏe có thể chỉ cần tưới 1 lần) từ 8 10 lít/cây.
  • CÂY CHƯA CHO TRÁI: Định kỳ 4 tháng tưới 1 lần từ 2 5 lít/cây.

2.2 Công thức phun

a. Tăng trưởng

Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL + 250 ml AMINO ACID + 100 ml K-LI HỮU CƠ + 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

b. Côn trùng

Cơ chế tiêu diệt côn trùng của TINH DẦU NEEM NANO TS là tiếp xúc nên cần phun đúng lúc, đúng cách và trúng côn trùng thì mới cho hiệu quả tốt nhất.

Pha 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Lưu ý:

Đối với đất lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật (gần như không còn thiên địch) lần đầu áp dụng quy trình của Thuận Thiên nên áp dụng công thức côn trùng sau:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 200 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Trong giai đoạn đầu (bắt đầu ứng dụng SHOHA SOIL đến khi pH đất trên 6 được 2 tháng ) dùng 500 ml Tinh dầu Neem Nano TS cho 200 – 220 lít nước, rồi giảm xuống còn 250 ml sau khi pH trên 6 được 2 tháng. Vì khi pH trên 6 được 2 tháng mà không giảm lượng Tinh dầu Neem Nano TS xuống sẽ ảnh hưởng xấu đến thiên địch.

c. Nấm/khuẩn

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER +  100 ml K-LI HỮU CƠ + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN

Cách phun: Phun mỗi lần cách nhau từ 5 7 ngày.

Ghi chú:
 • Sau khi tưới SHOHA SOIL xuống đất được 2 – 3 tháng thì không cần phun nữa.
 • Sau 3 tháng đất khỏe chỉ cần SHOHA SOIL + HỮU CƠ NHẬP KHẨU + SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

PHẦN 2: GIAI ĐOẠN RA HOA

I. Giai đoạn Phân hóa mầm hoa

Hiện tại, đối với cây có múi (cam, quýt) thì ngoài biện pháp siết nước chưa có biện pháp nào khác hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, quá trình siết nước không quá 20 ngày vì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của cây. 

Áp dụng thêm công thức của Hữu cơ Thuận Thiên giúp cây ra hoa tập trung và đồng loạt hơn:

Xử lý lần 1: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 25 – 50 gram (1 – 2 gói) FETRILON-COMBI + 400 – 500 ml SHOHA FLOWER + 400 – 500 ml K-LI HỮU CƠ

Xử lý Lần 2: Sau 7 15 ngày xử lý nếu cây chưa ra hoa thì ta phun lại công thức xử lý lần 1

Lượng SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ dùng linh biến theo cây, nếu cây suy thì dùng 400 ml, còn cây sung thì dùng 500 ml.

Những cây yếu, già cõi, lá đã già, đã phân hóa mầm, sẽ dễ ra hoa nên lần 2 chỉ cần pha  200 Lít nước + 400 – 500 ml K-LI HỮU CƠ 25 – 50 gram (1 – 2 gói) FETRILON-COMBI

Những cây nội sinh yếu nên sử dụng 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI trong công thức

II. Khi xổ nhụy 80%

Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất của cả vụ

→ Phun tập trung lên bông hoặc trái

Phun lần 1: Ngay khi xổ nhụy 80%:

Pha 200 – 220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 100 ml AMINO + 0 – 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 100 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý:
  • Nếu cây suy, trời không mưa thì sử dụng 100 ml AMINO ACID và 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).
  • Nếu trời mưa, tăng lượng SHOHA COMBI lên 300 ml và tuyệt đối không sử dụng AMINO ACID và SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).

Phun lần 2: Sau 7 ngày:

Pha 200 – 220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 100 ml AMINO ACID + 0 – 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 300 ml K-LI HỮU CƠ

“Nếu cây suy có thể sử dụng AMINO ACID và SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) với liều lượng 100 ml

III. Giai đoạn nuôi trái

Lưu ý: Để cây đỡ mất sức và tiết kiệm dinh dưỡng thì nông dân nên tuyển trái giai đoạn trái to bằng trái bóng bàn. Ưu tiên để trái ở chồi nhện (chồi thân).

 • Cây suy thì phun 10 – 15 ngày/ lần.

Pha 200 – 220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 0 – 150 ml AMINO ACID + 0 – 150 ml SHOHA EXTRA  (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ

 • Cây khỏe thì phun 15 – 20 ngày/ lần.

Pha 200 – 220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 150 ml AMINO ACID + 0 – 150 ml SHOHA EXTRA(15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ

Những lần phun tiếp theo:

 • Cây suy thì phun 10 – 15 ngày/ lần

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 100 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ

 • Cây khỏe thì phun 15 – 20 ngày/ lần, nên dùng AMINO ACID và SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) ở liều thấp, có thể phun TINH DẦU NEEM NANO TS theo kiểu lần cách lần.

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 100 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ

“Khi trái trái ngưng rụng sinh lý

thì giảm lượng SHOHA COMBI còn 100 – 200 ml

IV. Trước khi thu hoạch 90 ngày (khi trái lớn hết cỡ)

Pha 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 100 ml SHOHA FLOWER + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 100 ml K-LI HỮU CƠ

V. Trước khi thu hoạch 30 ngày 

Pha 220 Lít nước + 250ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml K-LI HỮU CƠ

LƯU Ý:

 • TRONG CÁC CÔNG THỨC PHUN CÓ SỬ DỤNG SHOHA EXTRA (15-5-5) VÀ K-LI HỮU CƠ THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA MỖI SẢN PHẨM LÀ 250 ML, ĐỐI VỚI NHỮNG CÂY LÁ MỎNG DỄ TỔN THƯƠNG THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA LÀ 200 ML (TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÁC ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN CỦA KỸ THUẬT).
 • NẾU CÔNG THỨC PHUN/TƯỚI CÓ SỬ DỤNG SẢN PHẨM SHOHA FLOWER THÌ NÊN PHA THEO THỨ TỰ SAU: SHOHA SOIL + NƯỚC (KHẤY HÒA TAN HOÀN TOÀN) SAU ĐÓ CHO SHOHA FLOWER VÀ CUỐI CÙNG LÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC (NHẰM TRÁNH HIỆN TƯỢNG KẾT TỦA).

Ghi chú:

 • SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)  pha với tỷ lệ 1/500
 • AMINO ACID pha với tỷ lệ 1/400
 • K-LI HỮU CƠ pha với tỷ lệ 1/800
 • SHOHA SOIL pha với tỷ lệ 1/400
 • TINH DẦU NEEM NANO TS và TINH DẦU NEEM NANO TN pha với tỷ lệ 1/800

Lưu ý:

 • SHOHA SOIL hoạt hóa tốt nhất khi đất có ẩm độ từ 4060%.
 • Nếu nông dân áp dụng đúng quy trình trên thì mỗi năm vườn cây chỉ bị bệnh dưới 0,2% theo cơ chế tự nhiên (Không lây lan thành dịch). Dịch bệnh không còn là nỗi lo của nông dân.
 • Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên tưới SHOHA SOIL khi đất khô, sau đó tưới vừa đủ ẩm, 2 – 5 ngày tiếp theo tưới lại bình thường. Nếu đất đã đủ ẩm thì tiến hành tưới SHOHA SOIL rồi 2 – 5 ngày sau tưới nước bình thường. Trong mùa mưa nếu đất quá ẩm, có thể pha SHOHA SOIL theo theo tỷ lệ 1/200 và tưới giảm 50% số lượng so với bình thường.
 • Phải pha đúng nồng độ như hướng dẫn, lắc đều can CHẾ PHẨM SHOHA SOIL trước khi pha.
 • Không được phun bất kỳ sản phẩm nào khi cây đang trổ hoa.
 • Khi đã sử dụng SHOHA SOIL, nên giảm 30% phân hóa học trong năm đầu, năm tiếp theo giảm 50%. SHOHA SOIL càng hiệu quả hơn khi kết hợp với phân hữu cơ đã qua xử lý.

CÔNG DỤNG CỦA TỪNG LOẠI SẢN PHẨM

 • SHOHA SOIL: Chuyên giải độc và cải tạo đất, kháng sâu/rầy, nấm/khuẩn.
 • SHOHA FLOWER: Giúp cây phát triển bộ rễ mới, đẩy mạnh quá trình phân hóa mầm hoa, làm già hóa thân cành, ức chế đọt mạnh, đánh thức mầm hoa ngủ, phá vỡ miên trạng, chống rụng hoa, khô hoa, hạn chế hiện tượng nghẹn hoa, chai đầu hoa.
 • SHOHA EXTRA (15-5-5):Là loại phân bón được chiết xuất 100% từ nhiều loại thảo mộc thiên nhiên có chứa các dinh dưỡng khoáng dưới dạng hữu cơ, giúp cây sinh trưởng, phát triển khoẻ mạnh, hạn chế sự tấn công của sâu bệnh hại.
 • SHOHA COMBI: Bố sung canxi bo và trung vi lượng .
 • FETRILON-COMBI: Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây.
 • AMINO ACID: Là dinh dưỡng cây trồng dễ hấp thụ nhất.
 • Tinh dầu Neem Nano TS: Chuyên trừ và ngăn ngừa các loài côn trùng gây hại.
 • Tinh dầu Neem Nano TN: Chuyên trừ và ngăn ngừa các loại nấm hại cây trồng.
 • K-LI HỮU CƠ:  Giúp cho thành/vách tế bào cứng làm giảm khả năng tấn công sâu/rầy, nấm bệnh. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng hóa các chất dinh dưỡng để tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giúp cây giữ nước tốt hơn, tăng khả năng chống hạn, tăng cường sức chịu rét và chống chọi qua mùa đông. Tăng quá trình phân hóa mầm, tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng nông sản.

 

Để hiểu rõ hơn về Hữu Cơ Thuận Thiên, kính mời quý khách:

→ Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

→ Bấm vào đây để theo dõi trang Facebook  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

Bấm vào đây để xem “Chất Cải Tạo Đất SHOHA SOIL Là Gì?”

→ Bấm vào đây để xem “Những điều cần lưu ý trong canh tác và chăm sóc cây trồng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *