KỸ THUẬT CANH TÁC SẦU RIÊNG SỚM VỤ

Lưu ý: Kỹ thuật này không khuyến khích các “vườn tơ quá sung” ở miền Tây áp dụng.

I. Giai đoạn Phân hóa mầm hoa

Vào giai đoạn phân hóa mầm hoa nông dân cần dựa vào thời tiết (mưa nhiều hay mưa ít) để quyết định nồng độ công thức phân hóa mầm hoa. Nếu vườn nào quá sung hoặc vườn tơ thì nông dân cần cắt cành tăm (cành nhỏ bằng ngón tay) trước khi làm bông. Đối với giống Ri6, Mongthong thì cắt cành tâm trước 2 tháng. Đối với giống Musang King phải cắt cành tâm trước 4 tháng. Việc cắt cành tăm nhằm mục đích để cho Abscisic Acid (ABA) tăng cao giúp cho cây dễ ra bông. Không được cắt cành 1 lúc phải chia ra nhiều đợt, cắt từ trong thân ra, cắt đến đoạn cành vừa cong vươn lên trên, mỗi đợt cách nhau 30 ngày. Thời điểm phun phân hóa mầm hoa là sau khi ra lá cuối của cơi đọt vừa mở hết cở, thời điểm này lá sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt nhất.

1.1 Đối với cây tơ (làm trái năm đầu)

GIỐNG RI 6 VÀ GIỐNG MONGTHONG:

 • Xử lý lần 1:Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Xử lý Lần 2: Sau lần 1 từ 5 – 7 ngày thì phun lại công thức xử lý lần 1. Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý Lần 3:Phun cách lần 2 từ 5 – 7 ngày theo công thức 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Có thể xử lý lần 4:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ.
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 150 – 200  ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý: Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.
GIỐNG MUSANG KING:

 • Phun phân hóa mầm hoa 3 lần liên tục (5 – 7 ngày/lần) theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 750 ml SHOHA FLOWER + 750 ml K-LI HỮU CƠ.
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3 không cần sử dụng SHOHA SOIL, SHOHA COMBI và FETRILON-COMBI.
 • Có thể xử lý lần 4:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 150 – 200  ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.
Lưu ý: 
 • Sử dụng SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ ở liều 750 ml thì phải phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Vì nếu phun vào lúc trưa nắng nóng với liều cao thì bộ lá dễ bị sốc sinh lý, cháy và rụng lá.
 • Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.

1.2 Đối với cây già

GIỐNG RI 6 VÀ GIỐNG MONGTHONG:

 • Tùy theo cây sung hay suy, có thể chỉ cần phun phân hóa mầm hoa 2 lần theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml K-LI HỮU CƠ.
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.
GIỐNG MUSANG KING:

 • Phun phân hóa mầm hoa 3 lần liên tục (5 – 7 ngày/lần) theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3 không cần sử dụng SHOHA COMBI và FETRILON-COMBI.
 • Có thể xử lý lần 4:

  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml K-LI HỮU CƠ
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.
LƯU Ý:
 • Nếu cây làm trái rồi nhưng cây còn sung thì có thể tăng liều SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ lần đầu lên 750 ml mỗi loại (Nông dân cần linh biến ở điểm này).
 • Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.

*CÁCH PHUN: 

  • Phun rà kỹ hết tất cả các cành (đặc biệt dưới dạ cành), mặt dưới của lá, phun phủ mặt ngoài của lá
  • Phun xuống đất từ mép tán lá ra 1,5 – 2m (tùy cây nhỏ hay lớn), cây suy phun 1 vòng, cây sung thì phun 2 vòng
  • Sau đó, quay lại bên trong tán phun lại những cành sung (hồng hào)
Lưu ý:
  • Sau mỗi lần phun phân hóa mầm hoa cần phải tưới nước lại ngay sau đó với mục đích cho hỗn hợp thấm vào đất từ 5 – 10 cm để cho rễ hấp thụ một phần dinh dưỡng. Rễ hấp thụ dinh dưỡng sẽ giúp cây ra bông đồng đều và triệt để hơn.
  • Tùy theo tình trạng sức khỏe của cây mà phun nhiều hay ít hoặc gia giảm nồng độ các chất. Cây ra hoa đồng đều và đồng loạt hay không là phụ thuộc vào điều này RẤT QUAN TRỌNG.
  • Đây là công thức chung cho nông dân tham khảo, tùy theo tình hình thực tế từng vùng mà các đại lý sẽ hướng dẫn khác nhau. Thật ra, làm bông sớm hay trái vụ cho cây trồng sẽ không có công thức cụ thể mà phải linh biến để thành công. Nếu công thức phân hóa mầm hoa quá đậm → bông ra quá nhiều → tốn công lặt bỏ bông → cây trồng mất sức → nông dân tốn nhiều chi phí. Nếu công thức quá loãng thì sẽ bị thiếu bông → năng suất thấp. Nếu xử lý lần 1 xong mà bước vào mùa nắng thì không cần xử lý lần 2 cây cũng ra hoa nên nông dân cần trao đổi thường xuyên với đại lý để có giải pháp thích hợp, hiệu quả và có lợi nhất.

II. Giai đoạn ra hoa – thu hoạch

2.1 Từ khi lú mắt cua đến khi mắt cua 2 – 3 cm

Công thức điểm cành (khi có một vài cành chưa lú mắt cua):

Pha 200 – 220 lít nước + 200 – 300 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml K-LI HỮU CƠ + 200 ml SHOHA COMBI

(Có thể bổ sung thêm 100 ml SHOHA FLOWER nếu gặp thời tiết lạnh)

Công thức rước mắt cua:

Pha 200 – 220 lít nước + 250 ml SHOHA SOIL 250 ml SHOHA COMBI + 50 ml AMINO ACID + 50 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Khi lú mắt cua nếu cây phóng đọt thì tiến hành phun theo công thức:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Những cây nội sinh kém pha thêm 1 gói (25 gram) FETRILON-COMBI để bổ sung thêm trung vi lượng cho cây.

Cách phun: Phun lên ngọn, phun xuống đất trong tán lá và từ mép tán lá ra ngoài 1,5 – 2 m

2.2 Từ khi lú mắt cua 2cm đến trước khi xổ nhụy

 • Công thức dưỡng bông:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 100 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý:
  • Lượng AMINO ACID và SHOHA EXTRA phải linh biến tùy thuộc vào tình trạng cây sung hay suy, có thể tăng liều lượng ở lần phun tiếp theo tùy vào tình trạng cây.
  • Nếu cây sung, bông dài, to thì phun 15 – 20 ngày/lần.
  • Nếu bông ốm, không phấn thì phun 5 – 7 ngày/lần đến khi bông nâu, dài thì dãn ra 10 – 15 ngày/lần.​
 • Trước khi xổ nhụy: Phải phun công thức côn trùng kết hợp tăng trưởng (Nếu cây yếu)

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 200 – 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 300 – 350 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý: Nếu phun vào buổi chiều mát, lượng SHOHA EXTRA có thể phun 250 ml

2.3 Khi xổ nhụy 80%

Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất của cả vụ

  Phun tập trung lên bông hoặc trái     

Phun lần 1: Ngay khi xổ nhụy 80%:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 300 – 350 ml SHOHA COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 1 – 2 gói (25 – 50 gram) FETRILON-COMBI 

Lưu ý:

 • Tuyệt đối không được sử dụng AMINO ACID, vào mùa nắng có thể bổ sung AMINO ACID vào gốc.
 • Chỉ sử dụng AMINO ACID sau khi xổ nhụy 10 – 15 ngày.

Lưu ý: Giai đoạn này không bón hữu cơ, có thể áp dụng công thức tưới gốc như sau 200 lít nước + 300 – 500 ml AMINO ACID + 300 – 500 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

2.4 Giai đoạn nuôi dưỡng trái

Lưu ý: Ở giai đoạn sâu nhiều (trái to bằng trứng gà đến khi to bằng trứng ngỗng) nên dùng TINH DẦU NEEM NANO TS liên tục cho các lần phun. Sau đó, nếu cây khỏe có thể phun TINH DẦU NEEM NANO TS cách lần.

 • Sau xả nhụy 10 ngày

Pha 200 – 220 Lít nước + 200 – 250 ml SHOHA SOIL + 300  ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI + 50 – 100 ml AMINO ACID + 50 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 15 – 30 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 200 – 250 ml SHOHA SOIL + 300  ml SHOHA COMBI + 100 ml AMINO ACID + 80 – 100 ml  SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 30 – 40 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI + 100 – 150 ml AMINO ACID + 120 – 150 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 45 – 60 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 200 – 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 60 ngày tuổi trở đi: Khi trái đạt 1 kg trở lên, đường kính 12 cm thì tiến hành cung cấp dinh dưỡng để lấy cơi lá, phòng trừ nấm bệnh.

“Khi trái sầu riêng giống Ri 6 trên 1 kg, Monthong trên 1,2 kg thì giảm lượng SHOHA COMBI còn 100 – 200 ml”

Tùy khu vực địa lý, thời tiết – khí hậu và tình trạng sức khỏe của cây mà lượng AMINO ACID và SHOHA EXTRA gia giảm (+/-) 50 ml/200 lít nước. 

LƯU Ý:
 • Lông tơ đầu gai trái Sầu riêng lúc nhỏ từ ngón tay đến bằng quả trứng gà phải có màu hồng, dài 2 – 3 mm. Nếu không hồng thì phun công thức dưỡng như sau:
200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 150 ml SHOHA EXTRA
 • Chân gai bị rạng, đầu gai bị nứt thì phun công thức dưỡng như sau:
200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml AMINO ACID + 200 ml SHOHA EXTRA + 200 ml SHOHA COMBI + 2 gói (50 gram) FERTRILON COMBI

2.5 Giai đoạn trái lớn hết cỡ

Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 250 ml SHOHA FLOWER + 200 – 250  ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/lần, cây suy thì phun 7 ngày/lần

2.6 Trước khi thu hoạch 20 ngày

Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml K-LI HỮU CƠ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/lần, cây suy thì phun 7 ngày/lần

III. Chế độ bón phân và tưới gốc trong giai đoạn nuôi trái

3.1 Tưới gốc

Khi trái bằng đầu ngón tay cái, pha vào hệ thống tưới 3 – 5 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 1 – 1,5 Lít AMINO ACID cho mỗi hecta, đến khi trái to bằng trứng ngỗng thì ta pha vào hệ thống tưới 4 – 5 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 1 – 1,5 Lít AMINO ACID cho mỗi hecta (7 – 10 ngày /lần).

3.1 Chế độ bón Phân Hữu cơ nhập khẩu giai đoạn làm bông và nuôi trái

 • Đợt 1: Chuẩn bị cơi đợt làm bông
  • Nếu cây sung, cơi lá trước đó khỏe thì lượng phân hữu cơ có thể giảm 25 – 50% nhằm tránh tình trạng cây quá sung dẫn đến khó quản lý cơi đọt trong lúc phân hóa mầm hoa, ra hoa, đậu quả.
  • Nếu cây suy, cơi đọt trước đó yếu thì lượng phân hữu cơ như bình thường.
 • Đợt 2: Khi hoa phát triển rõ và dài 2 – 3 cm: Bón để nuôi hoa và kéo cơi đọt
 • Đợt 3: Bông được 30 ngày tuổi: Giai đoạn này có thể bón hoặc không tùy thuộc và sức khỏe của cây.
  • Lưu ý: Cơi đọt phải lụa trước khi xổ nhụy 5 – 7 ngày
 • Đợt 4: Sau khi xổ nhụy 20 – 30 ngày
 • Đợt 5: Trái to bằng quả trứng gà: 1 – 3 kg/cây
 • Đợt 6: Sau đó 15 – 20 ngày: 3 – 5 kg/cây
 • Đợt 7: Trái 60 – 75 ngày bón đợt cuối (nuôi cơi lá nhằm sau khi thu hoạch cây không bị suy).

Lưu ý:

  • Hữu cơ chia thành nhiều lần bón, không bón 1 lần nhiều
  • Lượng AMINO ACID bón cho từng điều kiện:
   • Mưa dầm: tối đa 500 ml pha với 200 lít nước
   • Có nắng có mưa (đầu hoặc cuối mùa mưa): tối đa 1 lít pha với 200 lít nước
   • Mùa nắng (đặc biệt nắng gắt): tối đa 1,5 lít pha với 200 lít nước
   • Đối với vùng đất cát, sỏi cơm (sỏi trên 50%): liều lượng tăng thêm 500 ml cho mỗi 200 lít nước
   • AMINO ACID có khả năng giữ nước tốt nên vào mùa mưa hạn chế bón liều cao

IV. Công thức điều hòa sinh trưởng khi gặp thời tiết bất lợi (Mưa hoặc sương mù)

* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN RA BÔNG (BÔNG DƯỚI 3 CM):

200 LÍT NƯỚC+ 300 – 350 ML SHOHA SOIL+ 200 – 250 ML K-LI HỮU CƠ
– Lưu ý: 
+ Nếu mưa trưa thì phun SHOHA SOIL liều 350 ML và K-LI HỮU CƠ liều 250 ML
+ Nếu cây nội sinh kém, bông ốm thì có thể bổ sung SHOHA COMBI liều 100 ML
+ Chỉ phun tập trung vào bông.
+ Mưa sáng: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
Mưa trưa: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
Mưa đêm: Tốt nhất nên phun trước khi mặt trời mọc hoặc trước 9h sáng (nếu không chủ động phun sớm được).
+ Bông trên 3 cm thì không cần phải phun điều hòa sinh trưởng
 
* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN SAU KHI XỔ NHỤY VÀ NUÔI TRÁI:
200 LÍT NƯỚC+ 300 – 350 ML SHOHA SOIL + 350 – 400 ML SHOHA COMBI + 200 – 250 ML K-LI HỮU CƠ
 
– Lưu ý
+ Sầu riêng Ri 6 có đường kính 10 cm và Mongthong có đường kính 12 cm thì không cần phải phun công thức điều hòa sinh trưởng dù gặp mưa trưa.
Chỉ phun tập trung vào trái
+ Mưa sáng: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
Mưa trưa: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
Mưa đêm: Tốt nhất nên phun trước khi mặt trời mọc hoặc trước 9h sáng (nếu không chủ động phun sớm được).
 
CÁC CÔNG THỨC CÓ HIỆU LỰC TRONG VÒNG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY PHUN.

V. Công thức sửa trái

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 250 – 300 ml AMINO ACID + 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

Phun tập trung vào trái

VI. Chế độ tưới khi cây mang trái

Đối với miền Tây Nam Bộ: Khi lú mắt cua được 5 mm (5 li) lượng nước tưới bắt đầu từ 10 lít

Đối với miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên: Khi lú mắt cua được 5 mm (5 li) lượng nước tưới bắt đầu từ 20 – 30 lít, tùy cây lớn hay nhỏ.

Sau đó xác định lần tưới tiếp theo bằng cách moi đất. Nếu moi đất 2 cm gặp ẩm thì tưới lại (nếu < 2 cm thì không cần tưới), đồng thời tăng lượng nước tưới thêm 10 Lít. Các lần tưới tiếp theo lặp lại cách moi đất trên và tăng thêm 10 Lít nước so với lượng nước tưới trước đó.

Nên lắp đặt ít nhất 2 béc tưới lắp đối xứng 2 bên gốc cây, mỗi béc cách gốc tối thiểu 2 m, cao 60 cm so với mặt đất, hạt nước tưới phải to giúp phân dễ tan, đảm bảo hệ rễ xung quanh cách gốc 4 m luôn được tưới đầy đủ nước.

Vai trò của K-li Hữu cơ

Sản phẩm Tinh dầu K-li hữu cơ là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng khoáng cho cây trồng, có vai trò quan trọng cho sự sinh trưởng, phát triển và chất lượng của cây trồng. Đối với các tác nhân gây hại, K-li hữu cơ giúp cho thành vách tế bào cứng cáp làm giảm khả năng tấn công của sâu/rầy, nấm bệnh. Ngoài ra, trong sản phẩm Tinh dầu K-li hữu cơ có kết hợp Tinh Dầu Sinh Học Cardanol.

Cardanol là sản phẩm dưới dạng sinh học được chiết xuất từ tinh dầu và nhiều loại thảo mộc. Đặc biệt an toàn cho người lao động, vật nuôi, môi trường và hệ sinh thái.

Cardanol có các hạt nano siêu nhỏ từ tinh dầu sẽ loang trãi, tiếp xúc và tác dụng:

  • Thẩm thấu bít lỗ thở.
  • Xua đuổi côn trùng.
  • Gây ung trứng
  • Gây ngán ăn,… chặn đứng sự phá hoại của côn trùng như: Bọ xít muỗi, Bọ trĩ, Sâu vẽ bùa, Nhện đỏ, Sâu bướm, Rầy xanh, Rệp sáp,… và các côn trùng gây hại khác.
Lưu ý: K-li hữu cơ nếu có bị dư thì sẽ chuyển hóa thành thức ăn cho vi sinh vật.
Bông Sớm Vụ
Hình 1: Cây sầu riêng giai đoạn ra hoa

 

Để hiểu rõ hơn về Hữu Cơ Thuận Thiên, kính mời quý khách:

→ Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

→ Bấm vào đây để theo dõi trang Facebook  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

Bấm vào đây để xem “Chất Cải Tạo Đất SHOHA SOIL Là Gì?”

→ Bấm vào đây để xem “Những điều cần lưu ý trong canh tác và chăm sóc cây trồng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *