QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ XÌ MỦ, MỌT ĐỤC, VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Những vườn bị nấm bệnh hầu hết đều có nguyên nhân do đất bị thoái hóa, pH đất thấp, đất bị bí, chặt nên ngoài việc xử lý triệu chứng bệnh, cần phải khắc phục nguyên nhân. Phải cải tạo, ổn định pH đất 6 – 7; tạo độ tơi xốp, thông thoáng và dinh dưỡng dễ tiêu trong đất để cung cấp lại nội sinh cho cây trồng.

I. Với những cây bị xì mủ, mọt đục

  1. Pha trộn công thức: 1 phần Shoha Soil + 1 phần thuốc trị nấm Nano Neem TN + 1 phần lân Hữu cơ Shoha Flower + 1 phần thuốc trừ sâu nano Neem TS + 2 phần nước. Bôi, quét dung dịch trên vào các vết xì mủ, mọt đục. Sau 5 đến 7 ngày quét lại một lần, lần quét sau có thể tăng lượng nước lên 4 phần.
  2. Sục gốc công thức: 200l nước + 500ml Shoha soil + 250ml thuốc trị nấm Nano Neem TN + 300ml lân Hữu cơ Shoha Flower + 500ml NPK hữu cơ Shoha Extra + 300ml Amino Acid. Cắm súng sục không quá 10cm dưới đất, sục ra rìa tán lá lỗ cách lỗ  60cm. Sục xong rìa tán lá thì bước vào bên trong 60cm, tiếp tục sục một vòng bên trong nữa. Sau 15 ngày sục lại công thức trên (có thể bỏ Lân hữu cơ và trừ nấm TN ra khỏi công thức).
  3. Phun qua lá công thức: 200l nước + 300ml Shoha soil  + 500ml NPK hữu cơ Shoha Extra + 300ml Amino Acid + 200ml trừ nấmTN + 150ml Shoha Combi. Phun công thức trên lên cây, cách nhau 7 ngày, những lần sau nếu cây ra lá non có thể thêm 500ml thuốc trừ sâu nano Neem TS và 300ml Kali để phòng tránh sâu rầy.
  4. Bón phân nở hữu cơ: Bón mỗi cây từ 4 đến 8kg phân nở tùy cây to hay nhỏ, bón ra rìa tán lá hạt không chồng hạt, bón 1 ít phân vào cổ rễ để các chủng nấm đối kháng trong phân phát triển giúp ức chế nấm có hại.

II. Với những cây bị vàng lá thối rễ

  1. Sục gốc công thức: 200l nước + 500ml Shoha soil + 250ml thuốc trị nấm Nano Neem TN + 300ml lân Hữu cơ Shoha Flower + 500ml NPK hữu cơ Shoha Extra . Cắm súng sục xuống đất được 10cm bóp một lần, tiếp tục cắm xuống 20cm bóp thêm lần nữa, sục ra rìa tán lá lỗ cách lỗ  60cm. Sục xong rìa tán lá thì bước vào bên trong 60cm, tiếp tục sục một vòng bên trong nữa. Sau 10 đến 15 ngày sục lại công thức trên.
  2. Phun qua lá công thức: 200l nước + 300ml Shoha soil  + 500ml NPK hữu cơ Shoha Extra + 500ml Amino Acid + 150ml Shoha Combi. Phun công thức trên lên cây, cách nhau 7 ngày, những lần sau nếu cây ra lá non có thể thêm 500ml thuốc trừ sâu nano Neem TS và 300ml Kali hữu cơ để phòng tránh sâu rầy.
  3. Bón phân nở hữu cơ: Bón mỗi cây từ 4 đến 8kg phân nở tùy cây to hay nhỏ, bón ra rìa tán lá hạt không chồng hạt, bón 1 ít phân vào cổ rễ để các chủng nấm đối kháng trong phân phát triển giúp ức chế nấm có hại.

Chú ý: Không được cạo, khoét vết xì mủ sẽ làm hỏng mạch dẫn của cây. Những cây nào nếu sau khi sục + phun lần 3 15 ngày mà không ra đọt mới thì nên nhổ bỏ vì đã bị tổn thương quá nặng. Với những vườn trồng sâu, úng nước nên có các biện pháp khắc phục như làm lại bồn, làm mương thoát nước,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *