CHĂM SÓC VÀ LÀM TRÁI CHO CÂY SẦU RIÊNG TRƯỞNG THÀNH THEO QUY TRÌNH HỮU CƠ

PHẦN 1: PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH VÀ LÀM CƠI LÁ

I. Phục hồi cây sau thu hoạch và làm cơi lá đầu tiên

 • Bón phân nở: Trước khi cắt dao cuối 5 ngày bón cho 1 cây từ 6 đến 10kg phân nở tùy theo cây to hay nhỏ. Bón ra rìa tán lá, hạt không chồng hạt.
 • Tưới gốc lấy cơi lá: Pha 200 lít nước + 300 ml SHOHA SOIL + 500  AMINO ACID + 500 SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml SHOHA FLOWER. Tưới 6 đến 12l một cây tùy cây to hay cây nhỏ, cây khỏe hay cây suy. 
 • Phun công thức tăng trưởng và côn trùng: Pha 200 lít nước + 200 ml SHOHA SOIL + 300  AMINO ACID + 400 SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml K-Li Hữu cơ + 350-500ml Nano neem TS. Phun đều lên cây làm 3 lần: khi cây chuẩn bị ra đọt, khi mở lá và trước khi chuyển lụa

II. Phục hồi cây sau thu hoạch và làm cơi lá thứ 2

 • Bón phân nở: Nhìn cây để bón phân, nếu cây sung thì lượng phân bón bằng 1/3 cơi lá 1, cây trung bình thì bón bằng 1/2, cây suy thì bón ngang bằng cơi 1. Bón phân khi cơi lá 1 đã già, bón ra rìa tán lá, hạt không chồng hạt.
 • Tưới gốc lấy cơi lá: Pha 200 lít nước + 300 ml SHOHA SOIL + 500  AMINO ACID + 500 SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml SHOHA FLOWER. Tưới 6 đến 12l một cây tùy cây to hay cây nhỏ, cây khỏe hay cây suy. 
 • Phun công thức tăng trưởng và côn trùng: Pha 200 lít nước + 200 ml SHOHA SOIL + 300  AMINO ACID + 400 SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml K-Li Hữu cơ + 350-500ml Nano neem TS. Phun đều lên cây làm 4 lần: khi cây chuẩn bị ra đọt, khi mở lá, khi lá non và trước khi lá chuyển lụa.

CHÚ Ý: Phải bảo vệ kỹ cơi lá thứ 2 vì đây là cơi lá làm trái, nếu vườn mới áp dụng quy trình Thuận Thiên thì có thể tăng TS lên 500ml. Trong mùa mưa dầm có thể kết hợp thêm 200ml Nano Neem TN để phòng trừ nấm.

PHẦN 2: KỸ THUẬT PHÂN HÓA MẦM HOA VÀ LÀM TRÁI SẦU RIÊNG

I. Giai đoạn phân hóa mầm hoa

Vào giai đoạn phân hóa mầm hoa nông dân cần dựa vào thời tiết (mưa nhiều hay mưa ít) để quyết định nồng độ công thức phân hóa mầm hoa. Nếu vườn nào quá sung hoặc vườn tơ thì nông dân cần cắt cành tăm (cành nhỏ bằng ngón tay) trước khi làm bông. Đối với giống Ri6, Mongthong thì cắt cành tâm trước 2 tháng. Đối với giống Musang King phải cắt cành tâm trước 4 tháng. Việc cắt cành tăm nhằm mục đích để cho Abscisic Acid (ABA) tăng cao giúp cho cây dễ ra bông. Không được cắt cành 1 lúc phải chia ra nhiều đợt, cắt từ trong thân ra, cắt đến đoạn cành vừa cong vươn lên trên, mỗi đợt cách nhau 30 ngày. Thời điểm phun phân hóa mầm hoa là sau khi ra lá cuối của cơi đọt vừa mở hết cở, thời điểm này lá sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt nhất.

1.1 Đối với cây tơ (làm trái năm đầu)

GIỐNG RI 6 VÀ GIỐNG MONGTHONG:

 • Xử lý lần 1: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 750 – 1000 ml SHOHA FLOWER + 750 ml K-LI HỮU CƠ
 • Xử lý Lần 2: Sau lần 1 từ 5 – 7 ngày thì phun lại công thức xử lý lần 1. Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI, kèm thêm 400ml trừ sâu TS để phòng sâu rầy, nhện đỏ.
 • Với Ri 6 có thể phun lần 3 cách lần 2 5 – 7 ngày với công thức tương tự
 • Có thể xử lý lần 4:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ.+ 200ml Shoha soil + 200ml Shoha combi
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 150 – 200 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 500 ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý: Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.
GIỐNG MUSANG KING:

 • Phun phân hóa mầm hoa 3 lần liên tục (5 – 7 ngày/lần) theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 1000ml SHOHA FLOWER + 1000 ml K-LI HỮU CƠ.
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3 không cần sử dụng SHOHA SOIL, SHOHA COMBI và FETRILON-COMBI.
 • Có thể xử lý lần 4:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ + 200ml Shoha soil + 200ml Shoha combi
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 150 – 200  ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.
Lưu ý:
 • Sử dụng SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ ở liều 750 ml thì phải phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Vì nếu phun vào lúc trưa nắng nóng với liều cao thì bộ lá dễ bị sốc sinh lý, cháy và rụng lá.
 • Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.

1.2 Đối với cây già

GIỐNG RI 6 VÀ GIỐNG MONGTHONG:

 • Tùy theo cây sung hay suy, có thể chỉ cần phun phân hóa mầm hoa 2 lần theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 700ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml K-LI HỮU CƠ.
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.
GIỐNG MUSANG KING:

 • Phun phân hóa mầm hoa 3 lần liên tục (5 – 7 ngày/lần) theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 800ml SHOHA FLOWER + 700 ml K-LI HỮU CƠ
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3 không cần sử dụng SHOHA COMBI và FETRILON-COMBI.
 • Có thể xử lý lần 4:

  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml K-LI HỮU CƠ
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.
LƯU Ý:
 • Nếu cây làm trái rồi nhưng cây còn sung thì có thể tăng liều SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ lần đầu lên 1000ml mỗi loại (Nông dân cần linh biến ở điểm này).
 • Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.

*CÁCH PHUN: 

  • Phun rà kỹ hết tất cả các cành (đặc biệt dưới dạ cành), mặt dưới của lá, phun phủ mặt ngoài của lá
  • Phun xuống đất từ mép tán lá ra 1,5 – 2m (tùy cây nhỏ hay lớn), cây suy phun 1 vòng, cây sung thì phun 2 vòng
  • Sau đó, quay lại bên trong tán phun lại những cành sung (hồng hào)
Lưu ý:
  • Sau mỗi lần phun phân hóa mầm hoa cần phải tưới nước lại ngay sau đó với mục đích cho hỗn hợp thấm vào đất từ 5 – 10 cm để cho rễ hấp thụ một phần dinh dưỡng. Rễ hấp thụ dinh dưỡng sẽ giúp cây ra bông đồng đều và triệt để hơn.
  • Tùy theo tình trạng sức khỏe của cây mà phun nhiều hay ít hoặc gia giảm nồng độ các chất. Cây ra hoa đồng đều và đồng loạt hay không là phụ thuộc vào điều này RẤT QUAN TRỌNG.
  • Đây là công thức chung cho nông dân tham khảo, tùy theo tình hình thực tế từng vùng mà các đại lý sẽ hướng dẫn khác nhau. Thật ra, làm bông sớm hay trái vụ cho cây trồng sẽ không có công thức cụ thể mà phải linh biến để thành công. Nếu công thức phân hóa mầm hoa quá đậm → bông ra quá nhiều → tốn công lặt bỏ bông → cây trồng mất sức → nông dân tốn nhiều chi phí. Nếu công thức quá loãng thì sẽ bị thiếu bông → năng suất thấp. Nếu xử lý lần 1 xong mà bước vào mùa nắng thì không cần xử lý lần 2 cây cũng ra hoa nên nông dân cần trao đổi thường xuyên với đại lý để có giải pháp thích hợp, hiệu quả và có lợi nhất.

II. Giai đoạn ra hoa – thu hoạch

2.1 Từ khi lúc mắt cua đến khi mắt cua 2 -3 cm

Công thức điểm cành (khi có một vài cành chưa lú mắt cua):

Pha 200 – 220 lít nước + 200 – 300 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml K-LI HỮU CƠ + 200 ml SHOHA COMBI

(Có thể bổ sung thêm 100 ml SHOHA FLOWER nếu gặp thời tiết lạnh)

Công thức rước mắt cua:

Pha 200 – 220 lít nước + 250 ml SHOHA SOIL 250 ml SHOHA COMBI + 50 ml AMINO ACID + 50 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Khi lú mắt cua nếu cây phóng đọt thì tiến hành phun theo công thức:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 700 ml SHOHA FLOWER + 700 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Những cây nội sinh kém pha thêm 1 gói (25 gram) FETRILON-COMBI để bổ sung thêm trung vi lượng cho cây.

Cách phun: Phun lên ngọn, phun xuống đất trong tán lá và từ mép tán lá ra ngoài 1,5 – 2 m

2.2 Từ khi lú mắt cua 2cm đến trước khi xổ nhụy

 • Công thức dưỡng bông:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 100 – 300 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 350ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý:
  • Lượng AMINO ACID và SHOHA EXTRA phải linh biến tùy thuộc vào tình trạng cây sung hay suy, có thể tăng liều lượng ở lần phun tiếp theo tùy vào tình trạng cây.
  • Nếu cây sung, bông dài, to thì phun 15 – 20 ngày/lần.
  • Nếu bông ốm, không phấn thì phun 5 – 7 ngày/lần đến khi bông nâu, dài thì dãn ra 10 – 15 ngày/lần.​
 • Trước khi xổ nhụy: Phải phun công thức côn trùng kết hợp tăng trưởng (Nếu cây yếu)

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 200 – 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 300 – 350 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý: Nếu phun vào buổi chiều mát, lượng SHOHA EXTRA có thể phun 250 ml

2.3 Khi xổ nhụy 80%

Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất của cả vụ

  Phun tập trung lên bông hoặc trái     

Phun lần 1: Ngay khi xổ nhụy 80%:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 300 – 350 ml SHOHA COMBI + 0-100ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 1 – 2 gói (25 – 50 gram) FETRILON-COMBI

Lưu ý:

 • Những vườn cây sung, bông mập, khỏe có thể không cần sử dụng NPK hữu cơ trong thời điểm này.
 • Dấu hiệu nhận biết cây dư đạm trong giai đoạn trái non là nứt, tét cuống trái, cần giảm lượng đạm (NPK, amino) trong công thức phun
 • Chỉ sử dụng AMINO ACID sau khi xổ nhụy 10 – 15 ngày.

Lưu ý: Giai đoạn này không bón hữu cơ, có thể áp dụng công thức tưới gốc như sau 200 lít nước + 300 – 500 ml AMINO ACID + 300 – 500 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

2.4 Giai đoạn nuôi dưỡng trái

Lưu ý: Ở giai đoạn sâu nhiều (trái to bằng trứng gà đến khi to bằng trứng ngỗng) nên dùng TINH DẦU NEEM NANO TS liên tục cho các lần phun. Sau đó, nếu cây khỏe có thể phun TINH DẦU NEEM NANO TS cách lần.

 • Sau xả nhụy 7 – 10 ngày

Pha 200 – 220 Lít nước + 200 – 250 ml SHOHA SOIL + 300  ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI + 0-50 ml AMINO ACID + 0-100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 15 – 30 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 200 – 250 ml SHOHA SOIL + 300  ml SHOHA COMBI +50-150ml AMINO ACID + 50-150 ml  SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 350 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 250  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 30 – 40 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI + 100 – 150 ml AMINO ACID + 100– 150 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 350 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 250  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 45 – 60 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 200 – 250 ml AMINO ACID + 150 – 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 350 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 60 ngày tuổi trở đi: Khi trái đạt 1 kg trở lên, đường kính 12 cm thì tiến hành cung cấp dinh dưỡng để lấy cơi lá, phòng trừ nấm bệnh.

“Khi trái sầu riêng giống Ri 6 trên 1 kg, Monthong trên 1,2 kg thì giảm lượng SHOHA COMBI còn 100 – 200 ml”

Tùy khu vực địa lý, thời tiết – khí hậu và tình trạng sức khỏe của cây mà lượng AMINO ACID và SHOHA EXTRA gia giảm (+/-) 50 ml/200 lít nước. 

LƯU Ý: 
 • Khi trái có biểu hiện dư đạm (tét cuống, trái dài) nông dân cần giảm lượng amino và NPK hữu cơ trong công thức phun. Nếu trái dài và có khả năng bị xương trái thì có thể đưa hàm lượng lân và kali hữu cơ cao bằng NPK hữu cơ trong công thức phun đến khi nào trái tròn thì dừng lại.
 • Lông tơ đầu gai trái Sầu riêng lúc nhỏ từ ngón tay đến bằng quả trứng gà phải có màu hồng, dài 2 – 3 mm. Nếu không hồng thì phun công thức dưỡng như sau:
200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 150 ml SHOHA EXTRA
 • Chân gai bị rạng, đầu gai bị nứt thì phun công thức dưỡng như sau:
200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml AMINO ACID + 200 ml SHOHA EXTRA + 200 ml SHOHA COMBI + 2 gói (50 gram) FERTRILON COMBI

2.5 Giai đoạn trái lớn hết cỡ

Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 250 ml SHOHA FLOWER + 200 – 250  ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/lần, cây suy thì phun 7 ngày/lần

2.6 Trước khi thu hoạch 20 ngày

Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml K-LI HỮU CƠ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/lần, cây suy thì phun 7 ngày/lần

III. Chế độ bón phân và tưới gốc trong giai đoạn nuôi trái

3.1 Tưới gốc

Khi trái bằng đầu ngón tay cái, pha vào hệ thống tưới 3 – 5 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 1 – 1,5 Lít AMINO ACID cho mỗi hecta, đến khi trái to bằng trứng ngỗng thì ta pha vào hệ thống tưới 4 – 5 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 1 – 1,5 Lít AMINO ACID cho mỗi hecta (7 – 10 ngày /lần).

3.2 Chế độ bón Phân Hữu cơ nhập khẩu giai đoạn làm bông và nuôi trái

 • Đợt 1: Chuẩn bị cơi đợt làm bông
  • Nếu cây sung, cơi lá trước đó khỏe thì lượng phân hữu cơ có thể giảm 25 – 50% nhằm tránh tình trạng cây quá sung dẫn đến khó quản lý cơi đọt trong lúc phân hóa mầm hoa, ra hoa, đậu quả.
  • Nếu cây suy, cơi đọt trước đó yếu thì lượng phân hữu cơ như bình thường.
 • Đợt 2: Khi hoa phát triển rõ và dài 2 – 3 cm: Bón để nuôi hoa và kéo cơi đọt
 • Đợt 3: Bông được 30 ngày tuổi: Giai đoạn này có thể bón hoặc không tùy thuộc và sức khỏe của cây.
  • Lưu ý: Cơi đọt phải lụa trước khi xổ nhụy 7 – 10 ngày.
 • Đợt 4: Sau khi xổ nhụy 20 – 30 ngày
 • Đợt 5: Trái to bằng quả trứng gà: 1 – 3 kg/cây
 • Đợt 6: Sau đó 15 – 20 ngày: 3 – 5 kg/cây
 • Đợt 7: Trái 60 – 75 ngày bón đợt cuối (nuôi cơi lá nhằm sau khi thu hoạch cây không bị suy).

Lưu ý:

 • Hữu cơ chia thành nhiều lần bón, không bón 1 lần nhiều
 • Lượng AMINO ACID bón cho từng điều kiện:
  • Mưa dầm: tối đa 500 ml pha với 200 lít nước
  • Có nắng có mưa (đầu hoặc cuối mùa mưa): tối đa 1 lít pha với 200 lít nước
  • Mùa nắng (đặc biệt nắng gắt): tối đa 1,5 lít pha với 200 lít nước
  • Đối với vùng đất cát, sỏi cơm (sỏi trên 50%): liều lượng tăng thêm 500 ml cho mỗi 200 lít nước
  • AMINO ACID có khả năng giữ nước tốt nên vào mùa mưa hạn chế bón liều cao

III. Công thức điều hòa sinh trưởng khi gặp thời tiết bất lợi (Mưa hoặc sương mù)

* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN RA BÔNG (BÔNG DƯỚI 3 CM):

200 LÍT NƯỚC+ 300 – 350 ML SHOHA SOIL+ 200 – 250 ML K-LI HỮU CƠ+200ml Shoha Combi
– Lưu ý:
+ Nếu mưa trưa thì phun SHOHA SOIL liều 350 ML và K-LI HỮU CƠ liều 250 ML
+ Nếu cây nội sinh kém, bông ốm thì có thể bổ sung SHOHA COMBI liều 100 ML
+ Chỉ phun tập trung vào bông.
Mưa sáng: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt.
Mưa trưa: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt.
Mưa đêm: Tốt nhất nên phun trước khi mặt trời mọc hoặc trước 9h sáng (nếu không chủ động phun sớm được).
+ Bông trên 3 cm thì không cần phải phun điều hòa sinh trưởng
* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN SAU KHI XỔ NHỤY VÀ NUÔI TRÁI:
200 LÍT NƯỚC+ 300 – 350 ML SHOHA SOIL + 350 – 400 ML SHOHA COMBI + 200 – 250 ML K-LI HỮU CƠ + 200ml Shoha Flower (lân hữu cơ)
– Lưu ý
+ Sầu riêng Ri 6 có đường kính 10 cm và Mongthong có đường kính 12 cm thì không cần phải phun công thức điều hòa sinh trưởng dù gặp mưa trưa.
Chỉ phun tập trung vào trái
Mưa sáng: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt.
Mưa trưa: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt.
Mưa đêm: Tốt nhất nên phun trước khi mặt trời mọc hoặc trước 9h sáng (nếu không chủ động phun sớm được).
CÁC CÔNG THỨC CÓ HIỆU LỰC TRONG VÒNG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY PHUN.
* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG KHI GẶP GIÓ NÓNG, CÂY THIẾU LÁ PHÓNG NGỌN GIAI ĐOẠN XẢ NHỤY VÀ TRÁI NON:
200 LÍT NƯỚC + 350 ML SHOHA SOIL + 300 – 350 ML SHOHA COMBI + 300 – 500 ML K-LI HỮU CƠ + 300 – 500 ML SHOHA FLOWER + 25 GRAM (1 GÓI) FERTRILON-COMBI

III. Công thức sửa trái

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 250 – 300 ml AMINO ACID + 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

Phun tập trung vào trái

III. Chế độ tưới khi cây mang trái

Đối với miền Tây Nam Bộ: Khi lú mắt cua được 5 mm (5 li) lượng nước tưới bắt đầu từ 10 lít

Đối với miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên: Khi lú mắt cua được 5 mm (5 li) lượng nước tưới bắt đầu từ 20 – 30 lít, tùy cây lớn hay nhỏ.

Sau đó xác định lần tưới tiếp theo bằng cách moi đất. Nếu moi đất 2 cm gặp ẩm thì tưới lại (nếu < 2 cm thì không cần tưới), đồng thời tăng lượng nước tưới thêm 10 Lít. Các lần tưới tiếp theo lặp lại cách moi đất trên và tăng thêm 10 Lít nước so với lượng nước tưới trước đó.

Nên lắp đặt ít nhất 2 béc tưới lắp đối xứng 2 bên gốc cây, mỗi béc cách gốc tối thiểu 2 m, cao 60 cm so với mặt đất, hạt nước tưới phải to giúp phân dễ tan, đảm bảo hệ rễ xung quanh cách gốc 4 m luôn được tưới đầy đủ nước.

 

LƯU Ý:

 • TRONG CÁC CÔNG THỨC PHUN CÓ SỬ DỤNG SHOHA EXTRA (15-5-5) VÀ K-LI HỮU CƠ THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA MỖI SẢN PHẨM LÀ 250 ML, ĐỐI VỚI NHỮNG CÂY LÁ MỎNG DỄ TỔN THƯƠNG THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA LÀ 200 ML (TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÁC ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN CỦA KỸ THUẬT).
 • NẾU CÔNG THỨC PHUN/TƯỚI CÓ SỬ DỤNG SẢN PHẨM SHOHA FLOWER THÌ NÊN PHA THEO THỨ TỰ SAU: SHOHA SOIL + NƯỚC (KHẤY HÒA TAN HOÀN TOÀN) SAU ĐÓ CHO SHOHA FLOWER VÀ CUỐI CÙNG LÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC (NHẰM TRÁNH HIỆN TƯỢNG KẾT TỦA).

CHI PHÍ

Chi phí cho toàn bộ quá trình với một cây 6 đến 8 năm tuổi khoảng 800.000 đến 1.200.000đ tùy vào điều kiện thổ nhưỡng đất tốt hay đất xấu. Trung bình 1 cây sẽ cho từ 200 đến 300kg sầu riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *