Kiến Thức Nông Nghiệp

Đa dạng Sinh học quan trọng đối với nền Nông nghiệp

Đa dạng sinh học nông nghiệp là gì? Đa dạng sinh học nông nghiệp là...

4 nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất duy trì sức khỏe của...

Nông nghiệp sinh thái bền vững – Permaculture

✩ Mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững – Permaculture là gì? Mô hình...

Khả năng chịu mặn ở cây trồng

1. Căng thẳng (stress) phi sinh học do mặn ở cây trồng Thực vật phát...

Hệ vi sinh vật tự nhiên trong đất mất dần

1. Hệ vi sinh vật trong đất Hệ vi sinh vật đất còn gọi là...

Ưu điểm vượt trội của Nông nghiệp Sinh thái

Nông nghiệp sinh thái là gì? Nông nghiệp sinh thái là một sự phát triển tiên phong, thiết...

Cỏ dại là gì? Tác dụng của cỏ dại đối với cây trồng

Trong quá trình canh tác và trồng trọt, cỏ dại luôn bị xem là “cái...

Cơ sở Khoa học của việc bón phân

Mối quan hệ giữa Đất – Cây trồng – Phân bón Chúng ta biết quá...

Sự khuếch tán và thẩm thấu của tế bào

Sự thẩm thấu là gì? Sự thẩm thấu thực chất là để chỉ một quá...

Sinh thái bệnh cây trồng

✮ Để bệnh hại phát sinh trên cây trồng cần có các điều kiện cơ...

Bón phân cho đất hay bón phân cho cây?

Chắc hẳn rằng khái niệm “bón phân cho cây” đa số trong chúng ta cũng...

Quá trình phân giải chất hữu cơ và hình thành chất mùn trong đất

Quá trình phân giải chất hữu cơ và hình thành chất mùn trong đất Các...