CÂY SẦU RIÊNG

Sầu Riêng- hữu cơ thuận thiên - sầu riêng hữu cơ- nông nghiệp hữu cơ

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG

I. Khoảng cách trồng

Nếu đất xấu trồng khoảng cách 10 m x 10 m, chen 1 cây chính giữa (hình chữ ngũ), nếu đất tốt thì trồng khoảng cách 12 m x 12 m, chen 1 cây chính giữa (hình chữ ngũ). Khi cây giáp tán thì thu dần cành cây ở giữa cho đến khi cây quá lớn (8 – 10 năm) thì cắt bỏ hẳn lúc này khoảng cách còn lại là 10 m x 10 m hoặc 12 m x 12 m.

II. Vườn sầu riêng trồng mới

Xử lý đất: Đào lớp đất mặt để qua 1 bên, lớp đất dưới để qua 1 bên → Trộn đều 1 – 2 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU vào khoảng 30 – 40 kg đất lớp mặt trên → Sau đó lấp đất lại theo thứ tự như ban đầu.

Pha  200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL  + 500 – 1000ml AMINO ACID (Tùy theo đất tốt hay xấu).

Khi đất có vi sinh vật và trùn đất xuất hiện thì giảm Amino acid xuống liều lượng thấp nhất.

  • Đất mới (đất chưa canh tác): Tưới 2 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha vào hố trồng.
  • Đất đã nhiễm hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc ngộ độc: Tưới 3 – 4 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha vào hố trồng.

Khi pH đất trên 6 thì tiến hành trồng cây. Sau khi tưới dung dịch SHOHA SOIL, luôn giữ ẩm cho đất từ 40 – 60% giúp cho SHOHA SOIL đạt hiệu quả cao nhất.

Ngay sau khi trồng, tưới vào vùng cổ rễ 1 – 2 lít dung dịch pha theo công thức: 200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA FLOWER + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

  • Công thức phun trong 2 – 3 tháng đầu: Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER + 150 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 150 – 200 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI
  • Công thức phun tăng trưởng (Khi cây có bộ rễ phát triển mạnh): Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL + 250 ml AMINO ACID + 150 – 250 ml K-LI HỮU CƠ + 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI

III. Vườn sầu riêng đã trồng

3.1 Tưới gốc

Pha 200 lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 500 – 1000ml AMINO ACID + 200 – 400 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 300 ml SHOHA FLOWER

Các vườn đã trồng bị nhiễm bệnh và đất bị thoái hóa nên cần nhiều AMINO ACID nhưng ít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5). Vì SHOHA EXTRA nồng độ cao thì đọt phóng nhanh, không quản lý được cơi đọt thì không quản lý được sâu bệnh. Khi đất có vi sinh vật và trùn đất xuất hiện thì giảm AMINO ACID xuống liều lượng thấp nhất.

  • Lần 1: Mỗi cây tưới từ 2 – 12 lít (tùy theo cây nhỏ hay lớn, khỏe hay bệnh). Tưới ướt mắt ghép và cổ rễ (cách mặt đất 40 – 60 cm), còn lại tưới theo rìa tán lá.
  • Lần 2: Sau lần 1 khoảng 15 – 20 ngày, cây nào yếu thì tưới lần 2 giảm 1 – 2 lít so với lần 1. Khoảng 15 ngày sau, cây nào còn yếu thì tưới thêm cho mỗi cây từ 200 – 300 ml AMINO ACID (pha với 2 – 5 lít nước).
  • Lần 3: Sau lần 2 khoảng 30 ngày, tưới lại cho những cây còn yếu với liều lượng như lần 2.

Cây dưới 1 năm tuổi sau khi tưới SHOHA SOIL lần 2 được 30 ngày hoặc cây trên 1 năm tuổi sau khi tưới SHOHA SOIL lần 3 được 30 ngày mà không phát triển thì nên trồng cây mới vì bộ rễ phát triển kém.

 Lưu ý:
  • Bón HỮU CƠ NHẬP KHẨU: 0,5 – 5 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU (tùy cây lớn hay nhỏ, đất tốt hay xấu) theo rìa tán lá trước hoặc ngay sau khi tưới SHOHA SOIL, hạt không được chồng hạt. Tốt nhất là bón hữu cơ trước khi tưới SHOHA SOIL lần đầu tiên. Các lần sau bón hữu cơ theo nhu cầu của cây, chia thành 3 – 5 lần/năm.
  • Tưới SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) với liều lượng 2 – 3 lít/ha cho cây tơ/cây trước giai đoạn kinh doanh. Khi nào cây khỏe hoàn toàn (lá dày, bóng) trên 30 ngày thì tưới ra rìa tán lá. Sau đó, cứ mỗi cơi đọt ra rộ thì tiến hành bón thêm SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).

Công thức bón: Pha 400 Lít nước + 1 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).

Sau khi xử lý SHOHA SOIL, đất khỏe cây khỏe thì:
  • CÂY KINH DOANH: Định kỳ 3 tháng tưới 1 lần, tưới 8 – 10 lít/cây.
  • CÂY CHƯA CHO TRÁI: Định kỳ 4 tháng tưới 1 lần, tưới 2 – 5 lít/cây.

3.2 Công thức phun

Sau khi tưới SHOHA SOIL vào gốc:

a. Tăng trưởng

Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL + 250 – 300 ml AMINO ACID + 100 – 150  ml K-LI HỮU CƠ + 200 – 300 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

b. Côn trùng

Cơ chế tiêu diệt côn trùng của TINH DẦU NEEM NANO TS là tiếp xúc nên cần phun đúng thời điểm, đúng nồng độ và trúng côn trùng thì mới cho hiệu quả tốt nhất.

Pha 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Lưu ý:

Đối với đất lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật (gần như không còn thiên địch trú ngụ) lần đầu ứng dụng quy trình Thuận Thiên nên áp dụng công thức côn trùng sau:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 200 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Cơi đọt thứ 2: 

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 375 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 250 – 300 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ + 150 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Cơi đọt thứ 3:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 300 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ + 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

  • Trong giai đoạn đầu (bắt đầu ứng dụng SHOHA SOIL đến khi pH đất trên 6 được 2 tháng) ta dùng 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS cho 200 – 220 lít nước, sau đó giảm xuống còn 250 ml tránh ảnh hưởng xấu đến thiên địch.

Cách phun:

  • Rầy trắng: Hôm nay phun, hôm sau nghỉ để lá mở ra → côn trùng lộ diện thì phun lại lần nữa (chỉ cần 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS).
  • Sâu trên trái hoặc rầy xanh: Phun 2 – 3 ngày liên tiếp cho đến khi hết côn trùng gây hại. Các lần phun sau cũng chỉ cần 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS.

c. Nấm/khuẩn

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER + 100 ml K-LI HỮU CƠ  + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN

Cách phun: Phun 2 lần cách nhau từ 5 – 7 ngày.

Ghi chú:
  • Sau khi tưới SHOHA SOIL xuống đất được 2 – 3 tháng thì không cần phun nữa.
  • Sau 3 tháng đất khỏe chỉ cần SHOHA SOIL + HỮU CƠ NHẬP KHẨU + SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).

PHẦN 2: KỸ THUẬT LÀM BÔNG (HOA) SẦU RIÊNG

I. Giai đoạn phân hóa mầm hoa

Vào giai đoạn phân hóa mầm hoa nông dân cần dựa vào thời tiết (mưa nhiều hay mưa ít) để quyết định nồng độ công thức phân hóa mầm hoa. Nếu vườn nào quá sung hoặc vườn tơ thì nông dân cần cắt cành tăm (cành nhỏ bằng ngón tay) trước khi làm bông. Đối với giống Ri6, Mongthong thì cắt cành tâm trước 2 tháng. Đối với giống Musang King phải cắt cành tâm trước 4 tháng. Việc cắt cành tăm nhằm mục đích để cho Abscisic Acid (ABA) tăng cao giúp cho cây dễ ra bông. Không được cắt cành 1 lúc phải chia ra nhiều đợt, cắt từ trong thân ra, cắt đến đoạn cành vừa cong vươn lên trên, mỗi đợt cách nhau 30 ngày. Thời điểm phun phân hóa mầm hoa là sau khi ra lá cuối của cơi đọt vừa mở hết cở, thời điểm này lá sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt nhất.

1.1 Đối với cây tơ (làm trái năm đầu)

GIỐNG RI 6 VÀ GIỐNG MONGTHONG:

 • Xử lý lần 1: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 750 ml SHOHA FLOWER + 750 ml K-LI HỮU CƠ
 • Xử lý Lần 2: Sau lần 1 từ 5 – 7 ngày thì phun lại công thức xử lý lần 1. Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý Lần 3: Phun cách lần 2 từ 5 – 7 ngày theo công thức 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Có thể xử lý lần 4:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ.
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 150 – 200 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý: Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.
GIỐNG MUSANG KING:

 • Phun phân hóa mầm hoa 3 lần liên tục (5 – 7 ngày/lần) theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 750 ml SHOHA FLOWER + 750 ml K-LI HỮU CƠ.
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3 không cần sử dụng SHOHA SOIL, SHOHA COMBI và FETRILON-COMBI.
 • Có thể xử lý lần 4:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 150 – 200  ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.
Lưu ý: 
 • Sử dụng SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ ở liều 750 ml thì phải phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Vì nếu phun vào lúc trưa nắng nóng với liều cao thì bộ lá dễ bị sốc sinh lý, cháy và rụng lá.
 • Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.

1.2 Đối với cây già

GIỐNG RI 6 VÀ GIỐNG MONGTHONG:

 • Tùy theo cây sung hay suy, có thể chỉ cần phun phân hóa mầm hoa 2 lần theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml K-LI HỮU CƠ.
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.
GIỐNG MUSANG KING:

 • Phun phân hóa mầm hoa 3 lần liên tục (5 – 7 ngày/lần) theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3 không cần sử dụng SHOHA COMBI và FETRILON-COMBI.
 • Có thể xử lý lần 4:

  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml K-LI HỮU CƠ
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.
LƯU Ý:
 • Nếu cây làm trái rồi nhưng cây còn sung thì có thể tăng liều SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ lần đầu lên 750 ml mỗi loại (Nông dân cần linh biến ở điểm này).
 • Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.

*CÁCH PHUN: 

  • Phun rà kỹ hết tất cả các cành (đặc biệt dưới dạ cành), mặt dưới của lá, phun phủ mặt ngoài của lá
  • Phun xuống đất từ mép tán lá ra 1,5 – 2m (tùy cây nhỏ hay lớn), cây suy phun 1 vòng, cây sung thì phun 2 vòng
  • Sau đó, quay lại bên trong tán phun lại những cành sung (hồng hào)
Lưu ý:
  • Sau mỗi lần phun phân hóa mầm hoa cần phải tưới nước lại ngay sau đó với mục đích cho hỗn hợp thấm vào đất từ 5 – 10 cm để cho rễ hấp thụ một phần dinh dưỡng. Rễ hấp thụ dinh dưỡng sẽ giúp cây ra bông đồng đều và triệt để hơn.
  • Tùy theo tình trạng sức khỏe của cây mà phun nhiều hay ít hoặc gia giảm nồng độ các chất. Cây ra hoa đồng đều và đồng loạt hay không là phụ thuộc vào điều này RẤT QUAN TRỌNG.
  • Đây là công thức chung cho nông dân tham khảo, tùy theo tình hình thực tế từng vùng mà các đại lý sẽ hướng dẫn khác nhau. Thật ra, làm bông sớm hay trái vụ cho cây trồng sẽ không có công thức cụ thể mà phải linh biến để thành công. Nếu công thức phân hóa mầm hoa quá đậm → bông ra quá nhiều → tốn công lặt bỏ bông → cây trồng mất sức → nông dân tốn nhiều chi phí. Nếu công thức quá loãng thì sẽ bị thiếu bông → năng suất thấp. Nếu xử lý lần 1 xong mà bước vào mùa nắng thì không cần xử lý lần 2 cây cũng ra hoa nên nông dân cần trao đổi thường xuyên với đại lý để có giải pháp thích hợp, hiệu quả và có lợi nhất.

II. Giai đoạn ra hoa – thu hoạch

2.1 Từ khi lú mắt cua đến khi mắt cua 2 – 3 cm

Công thức điểm cành (khi có một vài cành chưa lú mắt cua):

Pha 200 – 220 lít nước + 200 – 300 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml K-LI HỮU CƠ + 200 ml SHOHA COMBI

(Có thể bổ sung thêm 100 ml SHOHA FLOWER nếu gặp thời tiết lạnh)

Công thức rước mắt cua:

Pha 200 – 220 lít nước + 250 ml SHOHA SOIL 250 ml SHOHA COMBI + 50 ml AMINO ACID + 50 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Khi lú mắt cua nếu cây phóng đọt thì tiến hành phun theo công thức:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Những cây nội sinh kém pha thêm 1 gói (25 gram) FETRILON-COMBI để bổ sung thêm trung vi lượng cho cây.

Cách phun: Phun lên ngọn, phun xuống đất trong tán lá và từ mép tán lá ra ngoài 1,5 – 2 m

2.2 Từ khi lú mắt cua 2 cm đến trước khi xổ nhụy

 • Công thức dưỡng bông:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 100 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý:
  • Lượng AMINO ACID và SHOHA EXTRA phải linh biến tùy thuộc vào tình trạng cây sung hay suy, có thể tăng liều lượng ở lần phun tiếp theo tùy vào tình trạng cây.
  • Nếu cây sung, bông dài, to thì phun 15 – 20 ngày/lần.
  • Nếu bông ốm, không phấn thì phun 5 – 7 ngày/lần đến khi bông nâu, dài thì dãn ra 10 – 15 ngày/lần.​
 • Trước khi xổ nhụy: Phải phun công thức côn trùng kết hợp tăng trưởng (Nếu cây yếu)

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 200 – 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 300 – 350 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý: Nếu phun vào buổi chiều mát, lượng SHOHA EXTRA có thể phun 250 ml

2.3 Khi xổ nhụy 80%

Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất của cả vụ

  Phun tập trung lên bông hoặc trái     

Phun lần 1: Ngay khi xổ nhụy 80%:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 300 – 350 ml SHOHA COMBI + 0-80ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 1 – 2 gói (25 – 50 gram) FETRILON-COMBI 

Lưu ý:

 • Những vườn bông mập, khỏe, nội sinh cây tốt có thể không cần sử dụng SHOHA EXTRA (NPK hữu cơ 15 – 5 – 5) vào thời điểm này.
 • Dấu hiệu nhận biệt dư đạm là cuống bị nứt, tét, khi thấy dấu hiệu này thì cần giảm lượng đạm (NPK, amino) trong công thức phun
 • Tuyệt đối không được sử dụng AMINO ACID, vào mùa nắng có thể bổ sung AMINO ACID vào gốc.
 • Chỉ sử dụng AMINO ACID sau khi xổ nhụy 10 – 15 ngày.

Lưu ý: Giai đoạn này không bón hữu cơ, có thể áp dụng công thức tưới gốc như sau 200 lít nước + 300 – 500 ml AMINO ACID + 300 – 500 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

2.4 Giai đoạn nuôi dưỡng trái

Lưu ý: Ở giai đoạn sâu nhiều (trái to bằng trứng gà đến khi to bằng trứng ngỗng) nên dùng TINH DẦU NEEM NANO TS liên tục cho các lần phun. Sau đó, nếu cây khỏe có thể phun TINH DẦU NEEM NANO TS cách lần.

 • Sau xả nhụy 7 – 10 ngày

Pha 200 – 220 Lít nước + 200 – 250 ml SHOHA SOIL + 300  ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI + 0-50ml AMINO ACID              + 0- 80ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 15 – 30 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 200 – 250 ml SHOHA SOIL + 300  ml SHOHA COMBI + 30- 100 ml AMINO ACID + 30 – 100 ml  SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 30 – 40 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI + 100 – 150 ml AMINO ACID + 120 – 150 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 45 – 60 ngày tuổi

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 200 – 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

 • Trái 60 ngày tuổi trở đi: Khi trái đạt 1 kg trở lên, đường kính 12 cm thì tiến hành cung cấp dinh dưỡng để lấy cơi lá, phòng trừ nấm bệnh.

“Khi trái sầu riêng giống Ri 6 trên 1 kg, Monthong trên 1,2 kg thì giảm lượng SHOHA COMBI còn 100 – 200 ml”

Tùy khu vực địa lý, thời tiết – khí hậu và tình trạng sức khỏe của cây mà lượng AMINO ACID và SHOHA EXTRA gia giảm (+/-) 50 ml/200 lít nước. 

LƯU Ý:
 • Lông tơ đầu gai trái Sầu riêng lúc nhỏ từ ngón tay đến bằng quả trứng gà phải có màu hồng, dài 2 – 3 mm. Nếu không hồng thì phun công thức dưỡng như sau:
200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 150 ml SHOHA EXTRA
 • Chân gai bị rạng, đầu gai bị nứt thì phun công thức dưỡng như sau:
200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml AMINO ACID + 200 ml SHOHA EXTRA + 200 ml SHOHA COMBI + 2 gói (50 gram) FERTRILON COMBI

2.5 Giai đoạn trái lớn hết cỡ

Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 2 gói FETRILON-COMBI + 200 – 300 ml SHOHA FLOWER + 200  ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 – 300  ml K-LI HỮU CƠ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/lần, cây suy thì phun 7 ngày/lần

2.6 Trước khi thu hoạch 20 ngày 

Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI +  2 gói FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) +  300-500 ml K-LI HỮU CƠ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/lần, cây suy thì phun 7 ngày/lần

III. Chế độ bón phân và tưới gốc trong giai đoạn nuôi trái

3.1 Tưới gốc

Khi trái bằng đầu ngón tay cái, pha vào hệ thống tưới 3 – 5 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 1 – 1,5 Lít AMINO ACID cho mỗi hecta, đến khi trái to bằng trứng ngỗng thì ta pha vào hệ thống tưới 4 – 5 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 1 – 1,5 Lít AMINO ACID cho mỗi hecta (7 – 10 ngày /lần).

3.2 Chế độ bón phân Hữu Cơ Nhập Khẩu giai đoạn làm bông và nuôi trái

 • Đợt 1: Chuẩn bị cơi đợt làm bông
  • Nếu cây sung, cơi lá trước đó khỏe thì lượng phân hữu cơ có thể giảm 25 – 50% nhằm tránh tình trạng cây quá sung dẫn đến khó quản lý cơi đọt trong lúc phân hóa mầm hoa, ra hoa, đậu quả.
  • Nếu cây suy, cơi đọt trước đó yếu thì lượng phân hữu cơ như bình thường.
 • Đợt 2: Khi hoa phát triển rõ và dài 2 – 3 cm: Bón để nuôi hoa và kéo cơi đọt
 • Đợt 3: Bông được 30 ngày tuổi: Giai đoạn này có thể bón hoặc không tùy thuộc và sức khỏe của cây.
  • Lưu ý: Cơi đọt phải lụa trước khi xổ nhụy 7 – 10 ngày.
 • Đợt 4: Sau khi xổ nhụy 20 – 30 ngày
 • Đợt 5: Trái to bằng quả trứng gà: 1 – 3 kg/cây
 • Đợt 6: Sau đó 15 – 20 ngày: 3 – 5 kg/cây
 • Đợt 7: Trái 60 – 75 ngày bón đợt cuối (nuôi cơi lá nhằm sau khi thu hoạch cây không bị suy).

Lưu ý:

 • Hữu cơ chia thành nhiều lần bón, không bón 1 lần nhiều
 • Lượng AMINO ACID bón cho từng điều kiện:
  • Mưa dầm: tối đa 500 ml pha với 200 lít nước
  • Có nắng có mưa (đầu hoặc cuối mùa mưa): tối đa 1 lít pha với 200 lít nước
  • Mùa nắng (đặc biệt nắng gắt): tối đa 1,5 lít pha với 200 lít nước
  • Đối với vùng đất cát, sỏi cơm (sỏi trên 50%): liều lượng tăng thêm 500 ml cho mỗi 200 lít nước
  • AMINO ACID có khả năng giữ nước tốt nên vào mùa mưa hạn chế bón liều cao

IV. Công thức điều hòa sinh trưởng khi gặp thời tiết bất lợi (Mưa hoặc sương mù)

* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN RA BÔNG (BÔNG DƯỚI 3 CM):

200 LÍT NƯỚC+ 300 – 350 ML SHOHA SOIL+ 200 – 250 ML K-LI HỮU CƠ
– Lưu ý: 
+ Nếu mưa trưa thì phun SHOHA SOIL liều 350 ML và K-LI HỮU CƠ liều 250 ML
+ Nếu cây nội sinh kém, bông ốm thì có thể bổ sung SHOHA COMBI liều 100 ML
+ Chỉ phun tập trung vào bông.
+ Mưa sáng: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
Mưa trưa: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
Mưa đêm: Tốt nhất nên phun trước khi mặt trời mọc hoặc trước 9h sáng (nếu không chủ động phun sớm được).
+ Bông trên 3 cm thì không cần phải phun điều hòa sinh trưởng
 
* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN SAU KHI XỔ NHỤY VÀ NUÔI TRÁI:
200 LÍT NƯỚC+ 300 – 350 ML SHOHA SOIL + 350 – 400 ML SHOHA COMBI + 200 – 250 ML K-LI HỮU CƠ + 200ml Shoha Flower (lân hữu cơ)
 
– Lưu ý
+ Sầu riêng Ri 6 có đường kính 10 cm và Mongthong có đường kính 12 cm thì không cần phải phun công thức điều hòa sinh trưởng dù gặp mưa trưa.
Chỉ phun tập trung vào trái
+ Mưa sáng: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
Mưa trưa: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
Mưa đêm: Tốt nhất nên phun trước khi mặt trời mọc hoặc trước 9h sáng (nếu không chủ động phun sớm được).
 
CÁC CÔNG THỨC CÓ HIỆU LỰC TRONG VÒNG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY PHUN.
* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG KHI GẶP GIÓ NÓNG, CÂY THIẾU LÁ PHÓNG NGỌN GIAI ĐOẠN XẢ NHỤY VÀ TRÁI NON:
200 LÍT NƯỚC + 350 ML SHOHA SOIL + 300 – 350 ML SHOHA COMBI + 300 – 500 ML K-LI HỮU CƠ + 300 – 500 ML SHOHA FLOWER + 25 GRAM (1 GÓI) FERTRILON-COMBI

V. Công thức sửa trái

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 250 – 300 ml AMINO ACID + 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 150 – 200  ml K-LI HỮU CƠ

Phun tập trung vào trái

VI. Chế độ tưới khi cây mang trái

Đối với miền Tây Nam Bộ: Khi lú mắt cua được 5 mm (5 li) lượng nước tưới bắt đầu từ 10 lít

Đối với miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên: Khi lú mắt cua được 5 mm (5 li) lượng nước tưới bắt đầu từ 20 – 30 lít, tùy cây lớn hay nhỏ.

Sau đó xác định lần tưới tiếp theo bằng cách moi đất. Nếu moi đất 2 cm gặp ẩm thì tưới lại (nếu < 2 cm thì không cần tưới), đồng thời tăng lượng nước tưới thêm 10 Lít. Các lần tưới tiếp theo lặp lại cách moi đất trên và tăng thêm 10 Lít nước so với lượng nước tưới trước đó.

Nên lắp đặt ít nhất 2 béc tưới lắp đối xứng 2 bên gốc cây, mỗi béc cách gốc tối thiểu 2 m, cao 60 cm so với mặt đất, hạt nước tưới phải to giúp phân dễ tan, đảm bảo hệ rễ xung quanh cách gốc 4 m luôn được tưới đầy đủ nước.

 

LƯU Ý:

 • TRONG CÁC CÔNG THỨC PHUN CÓ SỬ DỤNG SHOHA EXTRA (15-5-5) VÀ K-LI HỮU CƠ THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA MỖI SẢN PHẨM LÀ 250 ML, ĐỐI VỚI NHỮNG CÂY LÁ MỎNG DỄ TỔN THƯƠNG THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA LÀ 200 ML (TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÁC ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN CỦA KỸ THUẬT).
 • NẾU CÔNG THỨC PHUN/TƯỚI CÓ SỬ DỤNG SẢN PHẨM SHOHA FLOWER THÌ NÊN PHA THEO THỨ TỰ SAU: SHOHA SOIL + NƯỚC (KHẤY HÒA TAN HOÀN TOÀN) SAU ĐÓ CHO SHOHA FLOWER VÀ CUỐI CÙNG LÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC (NHẰM TRÁNH HIỆN TƯỢNG KẾT TỦA).

PHẦN 3: CHI PHÍ 

Ghi chú: Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm mua hàng.

 • CHI PHÍ NĂM THỨ 1 CHO 1 CÂY/NĂM

 • CHI PHÍ NĂM THỨ 2 CHO 1 CÂY/NĂM

 • CHI PHÍ NĂM THỨ 3 CHO 1 CÂY/NĂM – THU BÓI THẤP NHẤT 10 15 TRÁI

Chi phí trên cộng hoặc trừ 20% tùy theo vùng đất và nguồn nước sử dụng.

 • CHI PHÍ THEO “QUY TRÌNH HỮU CƠ THUẬN THIÊN” DAO ĐỘNG 800.000 – 1.200.000 VNĐ CHO 300 KG TRÁI THÀNH PHẨM. (Đây là quy trình sau 36 tháng có thu hoạch được 20 – 30 kg sầu riêng)
 • CHI PHÍ KHI SỬ DỤNG “QUY TRÌNH HÓA HỌC” DAO ĐỘNG 1.800.000 – 3.200.000 VNĐ CHO 300 KG TRÁI THÀNH PHẨM.

Ghi chú:

 • SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) pha với tỷ lệ 1/500
 • AMINO ACID pha với tỷ lệ 1/400
 • K-LI HỮU CƠ pha với tỷ lệ 1/800
 • SHOHA SOIL pha với tỷ lệ 1/400
 • TINH DẦU NEEM NANO TS và TINH DẦU NEEM NANO TN pha với tỷ lệ 1/800

Lưu ý:

 • SHOHA SOIL hoạt hóa tốt nhất khi đất có ẩm độ từ 40 60%.
 • Nếu nông dân áp dụng đúng quy trình trên thì mỗi năm vườn cây chỉ bị bệnh dưới 0,2% theo cơ chế tự nhiên (Không lây lan thành dịch). Dịch bệnh không còn là nỗi lo của nông dân.
 • Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên tưới SHOHA SOIL khi đất khô, sau đó tưới vừa đủ ẩm, 2 5 ngày tiếp theo tưới lại bình thường. Nếu đất đã đủ ẩm thì tiến hành tưới SHOHA SOIL rồi 2 5 ngày sau tưới nước bình thường. Trong mùa mưa nếu đất quá ẩm, có thể pha SHOHA SOIL theo theo tỷ lệ 1/200 và tưới giảm 50% số lượng so với bình thường.
 • Phải pha đúng nồng độ như hướng dẫn, lắc đều can CHẾ PHẨM SHOHA SOIL trước khi pha.
 • Không được phun bất kỳ sản phẩm gì trên lá khi cây đang trổ hoa.
 • Khi đã sử dụng SHOHA SOIL, nên giảm 30% phân hóa học trong năm đầu, năm tiếp theo giảm 50%. SHOHA SOIL càng hiệu quả hơn khi kết hợp với phân hữu cơ đã qua xử lý.

CÔNG DỤNG CỦA TỪNG LOẠI SẢN PHẨM

 • SHOHA SOIL: Chuyên giải độc và cải tạo đất, kháng sâu/rầy, nấm/khuẩn.
 • SHOHA FLOWER: Giúp cây phát triển bộ rễ mới, đẩy mạnh quá trình phân hóa mầm hoa, làm già hóa thân cành, ức chế đọt mạnh, đánh thức mầm hoa ngủ, phá vỡ miên trạng, chống rụng hoa, khô hoa, hạn chế hiện tượng nghẹn hoa, chai đầu hoa.
 • SHOHA EXTRA (15-5-5): Là loại phân bón được chiết xuất 100% từ nhiều loại thảo mộc thiên nhiên có chứa các dinh dưỡng khoáng dưới dạng hữu cơ, giúp cây sinh trưởng, phát triển khoẻ mạnh, hạn chế sự tấn công của sâu bệnh hại.
 • SHOHA COMBI: bổ sung trung vi lượng cho cây trồng.
 • FETRILON-COMBI: Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây.
 • AMINO ACID: Là dinh dưỡng cây trồng dễ hấp thụ nhất.
 • TINH DẦU NEEM NANOTS:  Chuyên trừ và ngăn ngừa các loại côn trùng gây hại.
 • TINH DẦU NEEM NANO TN:Chuyên trừ và ngăn ngừa các loại nấm hại.
 • K-LI HỮU CƠ:  Giúp cho thành/vách tế bào cứng làm giảm khả năng sâu/rầy, nấm bệnh tấn công. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng hóa các chất dinh dưỡng để tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giúp cây giữ nước tốt hơn, tăng khả năng chống hạn, tăng cường sức chịu rét và chống chọi qua mùa đông. Tăng quá trình phân hóa mầm non, giảm tỉ lệ rụng, tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng nông sản.

 

Để hiểu rõ hơn về Hữu Cơ Thuận Thiên, kính mời quý khách:

→ Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

→ Bấm vào đây để theo dõi trang Facebook  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

Bấm vào đây để xem “Chất Cải Tạo Đất SHOHA SOIL Là Gì?”

→ Bấm vào đây để xem “Những điều cần lưu ý trong canh tác và chăm sóc cây trồng”

2 bình luận về “CÂY SẦU RIÊNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *