CÂY TIÊU

I. Cây tiêu dưới 12 tháng tuổi

XỬ LÝ ĐẤT: 200 lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 750 – 1.250 ml AMINO ACID (Tùy theo đất tốt hay xấu).
1. Bót lót: Trộn đều 1 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU vào đất rồi tưới 1 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha khi đất đang khô, sau đó tưới nước giữ ẩm 20 – 30 ngày để tạo sinh khối. Khi pH đất trên 6 trộn đều vào hố thêm 1 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU rồi tưới nước, 5 – 7 ngày sau trồng cây vào hố.
2. Sau khi trồng thì tưới 1 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha theo tỷ lệ: 200 – 220 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA FLOWER + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)sau đó tưới lại với nước.
3. Sau khi trồng được 1 – 2 tháng (nứt cựa gà) thì phun theo công thức: Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL + 250 ml AMINO ACID + 150 – 250 ml K-LI HỮU CƠ + 250 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5), sau đó giảm dần từ 30 – 45 ngày phun 1 lần cho đến khi cây tiêu cao 1,5 mét.
4. Sau khi trồng được 1 tháng: Tưới 1 lít dung dịch SHOHA SOIL.
5. Đầu mùa mưa tưới 2 lít dung dịch SHOHA SOIL
6. Sau khi hết mùa mưa dầm được 15 – 20 ngày, tưới 1 lít dung dịch SHOHA SOIL và bón 1 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU, sau đó 15 – 20 ngày tưới SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) pha sẵn (Pha 200 Lít nước + 500 ml SHOHA EXTRA). 
​Định kỳ 1 năm tưới 5 – 7 lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)/ha (Pha 400 Lít nước + 1 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)).

II. Cây tiêu giai đoạn từ 12 đến 30 tháng tuổi

Định kỳ 1 năm tưới 7 – 11 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)/ha nếu không cắt dây (Pha 400 Lít nước + 1 Lít SHOHA EXTRA)
7. Trước khi cắt dây 45 – 60 ngày phải tháo 50% lưới che hoặc giật 50% cành.
8. Phun theo công thức: 200 – 220 lít nước + 150 ml SHOHA SOIL + 250 ml AMINO ACID trước khi cắt dây từ 10 – 15 ngày pha thêm 350 ml – 400 ml K-LI HỮU CƠ.
9. Phải cắt dây trước mưa dầm 1 – 1,5 tháng, cắt cách gốc từ 60 – 80 cm.
10. Cơn mưa thứ 1 hoặc 2: Bón 1,5 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU.
11. Khi mưa ngấm đất trên 40 cm, bón 2 lít dung dịch SHOHA SOIL.
12. Ngay sau buổi chiều cắt dây, phun theo công thức: 200 – 220 lít nước + 150 ml SHOHA SOIL + 250 ml AMINO ACID + 200 ml – 300 ml K-LI HỮU CƠ
13. Sau khi cắt dây 15 – 20 ngày bón 0,5 – 1 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) đã pha.
14. Trước mùa mưa dầm: Bón 3 lít dung dịch SHOHA SOIL.
15. Sau khi hết mùa mưa dầm được 15 – 20 ngày bón 2 lít dung dịch SHOHA SOIL (Pha 200 Lít nước + 500ml SHOHA SOIL) + 1 – 1,5 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU.
Định kỳ 4 tháng tưới 1 lần từ2 – 5 lít/cây (Pha 400 Lít nước + 1 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)cho đến trước khi làm bông 3 – 4 tháng.

III. Cây tiêu giai đoạn kinh doanh (từ 30 tháng tuổi)

Định kỳ một năm tưới 12 – 17 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)/ha cho đến trước khi thu hoạch 2 tháng. (Pha 400 Lít nước + 1 Lít SHOHA EXTRA)

16. Hãm nước (Khi vào mùa tưới): Cây nào lá nhiều (sung) thì tưới ít, cây nào trái nhiều hoặc lá ít (suy) thì tưới bình thường.
17. Cắt nước: Sau khi hái. Không tưới vườn cho đến khi buổi trưa đi thăm vườn thấy vài cây “gần héo” thì sang hôm sau tưới theo phương pháp như trên, thậm chí nếu cây nào quá sung thì chúng ta bỏ qua 1 lần tưới. Trong giai đoạn này, toàn bộ cây tiêu phải bị “xào lá” được trên 3 lần thì việc cắt nước => thành công. Mục đích của việc làm này là làm cho Acid Abscisic (ABA) tăng cao -> cây bị ức chế sinh trưởng -> tầng rời của lá bị tổn thương -> đầu mùa mưa xử lý SHOHA SOIL sẽ rụng lá tự nhiên. Rụng lá càng nhiều -> bông ra càng nhiều.
18. Chuẩn bị mưa: Cắt cành chân. Giật 50% cành của trụ sống, 15 – 20 ngày sau giật tiếp 50% cành còn lại – phòng gió bão.
19. Cơn mưa thứ 1 hoặc thứ 2, bón 2 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU, mưa ngấm đất trên 40 cm thì bón 2 lít dung dịch SHOHA SOIL và phun theo công thức: 200 – 220 lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 250ml AMINO ACID + 350 – 400 ml KALI HỮU CƠ để giúp lá già rụng nhanh.
20. Nếu vườn nào cắt nước không thành công thì phun phân hóa mầm hoa (Lân + Kali cao). Công thức: 200 lít nước + 150 200 ml SHOHA SOIL + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml KALI HỮU CƠ
21. Khi cựa hoa nhú được 4 – 5 mm từ trong ra ngoài -> phun đánh thức mầm hoa với liều lượng ghi trên bao bì – không được phun cao hơn. Công thức: 200 lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 – 400 ml SHOHA FLOWER + 250 – 300 ml KALI HỮU CƠ + 200 ml SHOHA EXTRA + 200 – 300 ml SHOHA COMBI
22. Khi cựa hoa nhú được trên 1 cm (chuẩn bị trổ) bón dung dịch SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) đã pha.
23. Khi tiêu nở hoa (lúc mưa không còn sấm chớp) phải giữ độ ẩm luôn đạt 60 – 80% thì bông tiêu lưỡng tính trương nở kéo dài -> khả năng thụ phấn cao, chuỗi tiêu sau này đóng trái rất chặt (không bị bồ cào).
24. Sau khi kết trái: Phun theo công thức: 200 – 220 lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 250 ml AMINO ACID + 350 ml – 400 ml K-LI HỮU CƠ (Giảm rụng chuỗi, dưỡng trái).
25. Trước mùa mưa dầm: Bón 3 lít dung dịch SHOHA SOIL.
26. Trong mùa mưa dầm: Phun theo công thức: 200 – 220 lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 250 ml AMINO ACID + 300 ml – 400 ml K-LI HỮU CƠ (Giảm rụng chuỗi, dưỡng trái).
27. Sau khi kết thúc mưa dầm được 10 – 15 ngày: Bón 2 lít SHOHA SOIL. Cây nào trái nhiều hoặc bị còi cọc thì phải bón thêm 1,5 – 2 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU – để qua năm cây có đủ sức -> tiếp tục cho trái. (Tránh tình trạng “năm được năm mất”), cây nào sung thì bón 0,5 – 1 kg.
28. Trước khi thu hoạch 60 ngày (khi trái lớn hết cở): Phun 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói 25 g FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 100 ml SHOHA FLOWER + 100 ml K-LI HỮU CƠ
29. Trước khi thu hoạch 30 ngày: Phun 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói 25 g FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml K-LI HỮU CƠ

CHI PHÍ QUY TRÌNH THUẬN THIÊN CHO CÂY TIÊU

Ghi chú: Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm mua hàng.

 • CHI PHÍ NĂM THỨ 1 (SL: 01 CÂY)

Chi phí trên đã được cộng hoặc trừ 20% tùy theo đất và nguồn nước sử dụng.

 • CHI PHÍ NĂM THỨ 2 (SL: 01 CÂY)

Chi phí trên đã được cộng hoặc trừ 20% tùy theo đất và nguồn nước sử dụng.

 • CHI PHÍ NĂM THỨ 3 (SL: 01 CÂY)

Chi phí trên đã được cộng hoặc trừ 20% tùy theo đất và nguồn nước sử dụng.

 • QUY TRÌNH HỮU CƠ THUẬN THIÊN Ở NĂM THỨ 3 cho thu hoạch tối thiểu 3 kg tiêu khô/cây, 4 – 5 kg tiêu khô/cây ở năm thứ 4 và năm thứ 5 trở đi.

LƯU Ý:

 • TRONG CÁC CÔNG THỨC PHUN CÓ SỬ DỤNG SHOHA EXTRA (15-5-5) VÀ K-LI HỮU CƠ THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA MỖI SẢN PHẨM LÀ 250 ML, ĐỐI VỚI NHỮNG CÂY LÁ MỎNG DỄ TỔN THƯƠNG THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA LÀ 200 ML (TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÁC ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN CỦA KỸ THUẬT).
 • NẾU CÔNG THỨC PHUN/TƯỚI CÓ SỬ DỤNG SẢN PHẨM SHOHA FLOWER THÌ NÊN PHA THEO THỨ TỰ SAU: SHOHA SOIL + NƯỚC (KHẤY HÒA TAN HOÀN TOÀN) SAU ĐÓ CHO SHOHA FLOWER VÀ CUỐI CÙNG LÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC (NHẰM TRÁNH HIỆN TƯỢNG KẾT TỦA).

Ghi chú:

 • SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) pha với tỷ lệ 1/500
 • AMINO ACID pha với tỷ lệ 1/400
 • K-LI HỮU CƠ pha với tỷ lệ 1/800
 • SHOHA SOIL pha với tỷ lệ 1/400
 • TINH DẦU NEEM NANO TS và TINH DẦU NEEM NANO TN pha với tỷ lệ 1/800

Lưu ý:

 • SHOHA SOIL hoạt hóa tốt nhất khi đất có ẩm độ từ 40 – 60%.
 • Nếu nông dân áp dụng đúng quy trình trên thì mỗi năm vườn cây chỉ bị bệnh dưới 0,2% theo cơ chế tự nhiên (Không lây lan thành dịch). Dịch bệnh không còn là nỗi lo của nông dân.
 • Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên tưới SHOHA SOIL khi đất khô, sau đó tưới vừa đủ ẩm, 2 – 5 ngày tiếp theo tưới lại bình thường. Nếu đất đã đủ ẩm thì tiến hành tưới SHOHA SOIL rồi 2 – 5 ngày sau tưới nước bình thường. Trong mùa mưa nếu đất quá ẩm, có thể pha SHOHA SOIL theo theo tỷ lệ 1/200 và tưới giảm 50% số lượng so với bình thường.
 • Phải pha đúng nồng độ như hướng dẫn, lắc đều can CHẾ PHẨM SHOHA SOIL trước khi pha.
 • Không được phun bất kỳ sản phẩm gì trên lá khi cây đang trổ hoa.
 • Khi đã sử dụng SHOHA SOIL, nên giảm 30% phân hóa học trong năm đầu, năm tiếp theo giảm 50%. SHOHA SOIL càng hiệu quả hơn khi kết hợp với phân hữu cơ đã qua xử lý.

CÔNG DỤNG CỦA TỪNG LOẠI SẢN PHẨM

 • SHOHA SOIL: Chuyên giải độc và cải tạo đất, kháng sâu/rầy, nấm/khuẩn.
 • SHOHA FLOWER: Giúp cây phát triển bộ rễ mới, đẩy mạnh quá trình phân hóa mầm hoa, làm già hóa thân cành, ức chế đọt mạnh, đánh thức mầm hoa ngủ, phá vỡ miên trạng, chống rụng hoa, khô hoa, hạn chế hiện tượng nghẹn hoa, chai đầu hoa.
 • SHOHA EXTRA (15-5-5): Là loại phân bón được chiết xuất 100% từ nhiều loại thảo mộc thiên nhiên có chứa các dinh dưỡng khoáng dưới dạng hữu cơ, giúp cây sinh trưởng, phát triển khoẻ mạnh, hạn chế sự tấn công của sâu bệnh hại.
 • SHOHA COMBI: bổ sung trung vi lượng cho cây trồng.
 • FETRILON-COMBI: Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây.
 • AMINO ACID: Là dinh dưỡng cây trồng dễ hấp thụ nhất.
 • TINH DẦU NEEM NANOTS:  Chuyên trừ và ngăn ngừa các loại côn trùng gây hại.
 • TINH DẦU NEEM NANO TN:Chuyên trừ và ngăn ngừa các loại nấm hại.
 • K-LI HỮU CƠ:  Giúp cho thành/vách tế bào cứng làm giảm khả năng sâu/rầy, nấm bệnh tấn công. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng hóa các chất dinh dưỡng để tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giúp cây giữ nước tốt hơn, tăng khả năng chống hạn, tăng cường sức chịu rét và chống chọi qua mùa đông. Tăng quá trình phân hóa mầm non, giảm tỉ lệ rụng, tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng nông sản.

 

Để hiểu rõ hơn về Hữu Cơ Thuận Thiên, kính mời quý khách:

→ Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

→ Bấm vào đây để theo dõi trang Facebook  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

Bấm vào đây để xem “Chất Cải Tạo Đất SHOHA SOIL Là Gì?”

→Bấm vào đây để xem “Những điều cần lưu ý trong canh tác và chăm sóc cây trồng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *