CÂY CHANH DÂY

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG

* Chuẩn bị cây giống: 

 • Cây giống mua về chồi ghép phải phát triển cao > 3cm, giá thể ươm phải đủ ẩm. Cần tiến hành thay bầu cho cây và dưỡng cây trước khi trồng, cây giống khi đem trồng tua cuốn phải ra liên tiếp tại các nách lá, phải vươn trước ngọn, có màu tím 2 phần 3 chiều dài.
 • Giá thể ươm cây như sau: 30 kg đất mặt + 1 kg HỮU CƠ NHẬP KHẨU + 20 – 30% xơ dừa đã xử lý (xơ dừa giúp tăng độ xốp và thoát nước của giá thể), sau đó tưới SHOHA SOIL + AMINO ACID (pha 25 ml SHOHA SOIL + 30 ml AMINO ACID cho 20 lít nước) và đem ủ 15 ngày.
 • Trong quá trình sinh trưởng khoảng cách giữa 2 lá liền kề không được quá 7 cm

I. Xử lý đất

Phương pháp trồng: làm giàn thẳng đứng 2 tầng, khoảng cách trồng (hàng x hàng 2 m, cây x cây 4 m) hoặc (hàng x hàng 3 m, cây x cây 6 m) trồng so le giữa 2 hàng. Tùy theo điều kiện thổ nhưỡng, địa hình, kinh nghiệm canh tác mà xác định khoảng cách trồng cho phù hợp.

Pha 200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 0,75 – 1,25 Lít AMINO ACID (Tùy theo đất tốt hay xấu).

Khi đất có vsv và trùn đất xuất hiện thì giảm AMINO ACID xuống liều thấp nhất.

  • Đất mới (đất chưa canh tác): Tưới 2 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha vào hố trồng.
  • Đất đã nhiễm hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc ngộ độc: Tưới 3 – 4 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha vào hố trồng.
  • Bón lót từ 0,5 – 1 kg HỮU CƠ NHẬP KHẨU vào hố trồng cùng với xử lý SHOHA SOIL.

Khi pH đất trên 6 thì tiến hành trồng. Sau khi tưới dung dịch SHOHA SOIL, luôn giữ ẩm cho đất từ 40 – 60% để SHOHA SOIL đạt hiệu quả cao nhất.

Ngay sau khi trồng, tưới vào vùng cổ rễ 1 – 2 lít dung dịch SHOHA SOIL đã pha theo công thức: 

200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA FLOWER + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).

II. Xử lý cho cây đã trồng

2.1 Tưới gốc

Công thức AMINO ACID cho chanh dây:

 • Chanh dây 1 tháng tuổi: 1,5 lít AMINO ACID/200 cây
 • Chanh dây 2 tháng tuổi: 2,5 lít AMINO ACID/200 cây
 • Chanh dây 3 tháng tuổi: 3,5 lít AMINO ACID/200 cây
 • Chanh dây 4 tháng tuổi: 4,5 lít AMINO ACID/200 cây
 • Chanh dây 5 tháng tuổi: 5,5 lít AMINO ACID/200 cây
 • Chanh dây 6 tháng tuổi: 6,5 lít AMINO ACID/200 cây

Nếu trái quá nhiều thì tăng lượng AMINO ACID thêm 0,5 – 1,5 lít để cây cho ra trái chuyền.

Pha SHOHA SOIL theo tỉ lệ: 200 lít nước + 500 ml SHOHA SOIL.

Bón 1 lít dung dịch SHOHA SOIL pha rồi vào sát gốc chanh dây định kỳ 1 tháng/lần vào mùa mưa.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên bón khi đất khô, ngay sau đó tưới lại nước nhưng không được tưới quá nhiều gây rửa trôi, lần tiếp theo tưới nước bình thường. Nếu đất đã đủ ẩm (độ ẩm từ 50 – 70%) thì tiến hành tưới SHOHA SOIL rồi 5 – 7 ngày sau tưới nước lại.

KHI BÓN PHÂN VÀO GỐC, CẦN BÓN CÁCH GỐC THEO KHOẢNG CÁCH SAU:

 • Chanh dây 1 tháng tuổi: 20 cm 
 • Chanh dây 2 tháng tuổi: 40 cm 
 • Chanh dây 3 tháng tuổi: 60 cm
 • Chanh dây 4 tháng tuổi: 80 cm
 • Chanh dây 5 tháng tuổi: 1,0 mét
 • Chanh dây 6 tháng tuổi: 1,2 mét

2.2 Xử lý sâu bệnh gây hại

Mục đích giúp cây chanh dây tăng trưởng tốt và kháng sâu, bệnh.

a. Côn trùng

Cơ chế tiêu diệt côn trùng của TINH DẦU NEEM NANO TS là tiếp xúc nên cần phun đúng lúc, đúng cách và trúng côn trùng thì mới cho hiệu quả tốt nhất

Pha 200 – 220 lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml K-LI HỮU CƠ + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)

Cách phun: Hôm nay phun, hôm sau không đi thăm vườn, hôm sau nữa đi thăm nếu còn côn trùng thì phun lại (chỉ cần SHOHA SOIL + Tinh dầu Neem Nano TS) vì sinh học là phải phun trúng côn trùng và phải có thời gian để chúng tê liệt.

b. Nấm/khuẩn

pha 200 – 220 lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 100 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Phun tập trung vào bông (chưa nở) hoặc trái (sau 9h hoặc chiều mát)

2.2 Bón phân định kỳ

Tùy theo từng thời điểm cây trồng và tuổi cây sẽ có công thức khác nhau:

Chanh dây dưới 6 tháng tuổi: Bón 5 – 8 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)/tháng/ha.

Chanh dây từ 6 tháng tuổi trở lên đã cho thu hoạch rộTa bón 8 – 15 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5)/tháng/ha.

 • Chanh dây dưới 1 tháng tuổi: Bón gốc 1 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU.
 • Chanh dây từ 2 – 3 tháng tuổi: Mỗi tháng bón 0,5 kg HỮU CƠ NHẬP KHẨU.
 • Chanh dây từ 4 – 5 tháng tuổi: Mỗi tháng bón 1 kg HỮU CƠ NHẬP KHẨU. Mỗi tháng phun 1 – 2 lần  AMINO ACID tùy theo trái ít hay nhiều.
 • Chanh dây từ 6 tháng tuổi trở lên đã cho thu hoạch rộ: Mỗi tháng bón 1 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU. Tùy theo sự phát triển và năng suất của mỗi cây mà điều chỉnh cho phù hợp. Mỗi tháng phun 2 – 4 lần AMINO ACID tùy theo trái nhiều hay ít.

PHẦN 2: GIAI ĐOẠN RA HOA

I. Công thức phun phân hóa mầm hoa

Trong quá trình sinh trưởng, khoảng cách giữa các lá liền kề phải có độ dài không vượt quá 7 cm. Nếu vượt quá 7cm cây sẽ khó ra hoa và đậu quả, cần phải phun ức chế làm cho các đốt lá ngắn lại bằng công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ.

Công thức phân hóa mầm hoa:

Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ + 200 ml SHOHA COMBI + 2 gói (50 gram) FETRILON-COMBI

Phun và kết hợp tưới gốc 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Tưới gốc có thể không cần phải sử dụng FETRILON-COMBI.

LƯU Ý:

 • Nếu dây chính của 2 cây chưa giáp nhau (phủ giàn), chưa đủ tiêu chuẩn để phân hóa mầm hoa thì cần tiến hành cắt những cành thòng chỉ để lại 1 MẮT LÁ duy nhất từ khi cành thòng dài 20 – 30 cm để duy trì ưu thế ngọn, tiếp tục nuôi ngọn cho đến khi giáp nhau.
 • Khi dây chính của 2 cây giao nhau hoặc cách nhau 30 40 cm thì tiến hành phân hóa lần đầu tiên.
 • Trước khi phun phân hóa cần cắt bỏ những cành thòng chỉ để lại 1 MẮT LÁ duy nhất.

II. Công thức phun khi lú mầm hoa (dưỡng hoa)

Pha 200 Lít nước + 300 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 100 ml AMINO ACID + 50 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml  TINH DẦU NEEM NANO TS + 100 – 150 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: 

 • Những cây nội sinh kém pha thêm 1 gói (25 gram) FETRILON-COMBI để bổ sung thêm trung vi lượng cho cây.
 • Khoảng cách phun: 4 – 5 ngày phun 1 lần đến khi hoa nở rộ thì không phun nữa.
 • Nếu vượt quá 7cm cây sẽ khó ra hoa và đậu quả, cần phải phun ức chế làm cho các đốt lá ngắn lại bằng công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 400 500 ml SHOHA FLOWER + 400 500 ml K-LI HỮU CƠ.

Phun tập trung vào bông

III. Công thức dưỡng trái

Pha 200 Lít nước + 150 – 200 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER + 250 ml SHOHA COMBI + 300 ml AMINO + 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 150 ml K-LI HỮU CƠ

Phun tập trung vào bông

Nếu trời mưa, tăng lượng SHOHA COMBI lên 300 ml và tuyệt đối không sử dụng AMINO ACID và SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).

IV. Khi trái đạt kích thước tối đa

Pha 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói (25 gram) FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 100 ml SHOHA FLOWER + 100 ml K-LI HỮU CƠ

Phun tập trung vào trái

V. Trước khi thu hoạch 30 ngày

Pha 220 Lít nước + 250ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói (25 gram) FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml K-LI HỮU CƠ

Phun tập trung vào trái

* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG:

 • Công thức giữ bông mùa lạnh (đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên): 200 lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 150 ml SHOHA FLOWER + 150 ml K-LI HỮU CƠ + 150 ml SHOHA COMBI + 1 gói (25 gram) FETRILON-COMBI
 • Công thức tăng trưởng khi mạch dẫn bị tổn thương do giá mạnh: 200 lít nước + 150 – 200 ml SHOHA SOIL + 200 – 250 ml SHOHA EXTRA (15-5-5) + 300 ml AMINO ACID + 250 ml Tinh dầu NEEM NANO TS + 200 ml K-LI HỮU CƠ + 200 – 250ml SHOHA COMBI.

LƯU Ý:

 • TRONG CÁC CÔNG THỨC PHUN CÓ SỬ DỤNG SHOHA EXTRA (15-5-5) VÀ K-LI HỮU CƠ THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA MỖI SẢN PHẨM LÀ 250 ML, ĐỐI VỚI NHỮNG CÂY LÁ MỎNG DỄ TỔN THƯƠNG THÌ LIỀU LƯỢNG TỐI ĐA LÀ 200 ML (TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÁC ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN CỦA KỸ THUẬT).
 • NẾU CÔNG THỨC PHUN/TƯỚI CÓ SỬ DỤNG SẢN PHẨM SHOHA FLOWER THÌ NÊN PHA THEO THỨ TỰ SAU: SHOHA SOIL + NƯỚC (KHẤY HÒA TAN HOÀN TOÀN) SAU ĐÓ CHO SHOHA FLOWER VÀ CUỐI CÙNG LÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC (NHẰM TRÁNH HIỆN TƯỢNG KẾT TỦA).

Ghi chú:

 • SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) pha với tỷ lệ 1/500
 • AMINO ACID pha với tỷ lệ 1/400
 • K-LI HỮU CƠ pha với tỷ lệ 1/800
 • SHOHA SOIL pha với tỷ lệ 1/400
 • TINH DẦU NEEM NANO TS và TINH DẦU NEEM NANO TN pha với tỷ lệ 1/800

Lưu ý:

 • SHOHA SOIL hoạt hóa tốt nhất khi đất có ẩm độ từ 40 60%.
 • Nếu nông dân áp dụng đúng quy trình trên thì mỗi năm vườn cây chỉ bị bệnh dưới 0,2% theo cơ chế tự nhiên (Không lây lan thành dịch). Dịch bệnh không còn là nỗi lo của nông dân.
 • Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên tưới SHOHA SOIL khi đất khô, sau đó tưới vừa đủ ẩm, 2 5 ngày tiếp theo tưới lại bình thường. Nếu đất đã đủ ẩm thì tiến hành tưới SHOHA SOIL rồi 2 5 ngày sau tưới nước bình thường. Trong mùa mưa nếu đất quá ẩm, có thể pha SHOHA SOIL theo theo tỷ lệ 1/200 và tưới giảm 50% số lượng so với bình thường.
 • Phải pha đúng nồng độ như hướng dẫn, lắc đều can CHẾ PHẨM SHOHA SOIL trước khi pha.
 • Không được phun bất kỳ sản phẩm gì trên lá khi cây đang trổ hoa.
 • Khi đã sử dụng SHOHA SOIL, nên giảm 30% phân hóa học trong năm đầu, năm tiếp theo giảm 50%. SHOHA SOIL càng hiệu quả hơn khi kết hợp với phân hữu cơ đã qua xử lý.

CÔNG DỤNG CỦA TỪNG LOẠI SẢN PHẨM

 • SHOHA SOIL: Chuyên giải độc và cải tạo đất, kháng sâu/rầy, nấm/khuẩn.
 • SHOHA FLOWER: Giúp cây phát triển bộ rễ mới, đẩy mạnh quá trình phân hóa mầm hoa, làm già hóa thân cành, ức chế đọt mạnh, đánh thức mầm hoa ngủ, phá vỡ miên trạng, chống rụng hoa, khô hoa, hạn chế hiện tượng nghẹn hoa, chai đầu hoa.
 • SHOHA EXTRA (15-5-5): Là loại phân bón được chiết xuất 100% từ nhiều loại thảo mộc thiên nhiên có chứa các dinh dưỡng khoáng dưới dạng hữu cơ, giúp cây sinh trưởng, phát triển khoẻ mạnh, hạn chế sự tấn công của sâu bệnh hại.
 • SHOHA COMBI: bổ sung trung vi lượng cho cây trồng.
 • FETRILON-COMBI: Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây.
 • AMINO ACID: Là dinh dưỡng cây trồng dễ hấp thụ nhất.
 • TINH DẦU NEEM NANOTS:  Chuyên trừ và ngăn ngừa các loại côn trùng gây hại.
 • TINH DẦU NEEM NANO TN:Chuyên trừ và ngăn ngừa các loại nấm hại.
 • K-LI HỮU CƠ:  Giúp cho thành/vách tế bào cứng làm giảm khả năng sâu/rầy, nấm bệnh tấn công. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng hóa các chất dinh dưỡng để tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giúp cây giữ nước tốt hơn, tăng khả năng chống hạn, tăng cường sức chịu rét và chống chọi qua mùa đông. Tăng quá trình phân hóa mầm non, giảm tỉ lệ rụng, tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng nông sản.

 

Để hiểu rõ hơn về Hữu Cơ Thuận Thiên, kính mời quý khách:

→ Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

→ Bấm vào đây để theo dõi trang Facebook  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

Bấm vào đây để xem “Chất Cải Tạo Đất SHOHA SOIL Là Gì?”

→Bấm vào đây để xem “Những điều cần lưu ý trong canh tác và chăm sóc cây trồng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *