CÂY ĐIỀU, XOÀI, NHÃN, VÚ SỮA, MĂNG CỤT, CHÔM CHÔM

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG

I.TRỒNG MỚI:

Đào lớp đất mặt để qua 1 bên, lớp đất dưới để qua 1 bên → Trộn đều 1-2 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU vào khoảng 30-40 kg đất lớp mặt trên → Sau đó lấp đất lại theo thứ tự như ban đầu.
Pha 200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 0.75 – 1.25 Lít AMINO ACID (Tùy theo đất tốt hoặc xấu).
Khi đất có vsv và trùn đất xuất hiện thì giảm Amino ở liều thấp nhất.
  • Đất mới (đất chưa trồng qua): Tưới 2 lít dung dịch SHOHA SOIL pha rồi vào hố.
  • Đất đã nhiễm hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc ngộ độc: Tưới 3-4 lít dung dịch SHOHA SOIL pha rồi vào hố.
Khi pH đất trên 6 thì mới trồng cây vào. Sau khi tưới dung dịch SHOHA SOIL, luôn giữ ẩm cho đất từ 40-60% để SHOHA SOIL đạt hiệu quả cao nhất.
Ngay sau khi trồng cây vào hố đã được xử lý, đổ vào vùng cổ rễ 1-2 lít dung dịch SHOHA SOIL pha rồi theo tỷ lệ: 200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 100 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA
  • Công thức phun trong 2-3 tháng đầu: Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 50 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA
  • Công thức phun tăng trưởng (sau khi cây có bộ rễ mạnh): Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL  + 250 ml AMINO ACID + 150 – 250 ml Kali Hữu Cơ + 250 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

II. VƯỜN ĐÃ TRỒNG

1. TƯỚI GỐC

Pha 200-220 lít nước + 500 mL SH SOIL + 500 mL AMINO ACID + 300 – 400 mL NPK + 300 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN)

 • Lần 1: mỗi cây tưới từ 2-8 lít (tùy theo cây nhỏ hay lớn, khỏe hay bệnh). Tưới ướt mắt ghép hoặc cổ rễ (cách mặt đất 40-60cm), còn lại tưới ra rìa tán lá.
 • Lần 2: sau lần 1 khoảng 15-20 ngày, cây nào yếu thì tưới lần 2 từ 2-4 lít.
Lưu ý:
  • Bón HỮU CƠ NHẬP KHẨU: 0,5 – 5 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU ra rìa tán lá trước hoặc ngay sau khi tưới SH SOIL – hạt không được chồng hạt. Tốt nhất là bón hữu cơ trước khi tưới SH SOIL.
  • Bón NPK Hữu Cơ (với liều lượng 2-3 lít/ha cho cây tơ/cây trước giai đoạn kinh doanh): Khi nào cây khỏe hoàn toàn (lá dày, bóng) trên 30 ngày thì bón ra rìa tán lá.
Công thức bón: Pha 400 lít nước + 1 lít NPK Hữu Cơ SHOHA

Sau khi xử lý SH SOIL, đất khỏe cây khỏe thì mỗi năm tưới 2 lần từ 2-8 lít/cây. Trong đó phải tưới SH SOIL 1 lần trước khi phân hóa mầm hoa khoảng 1 tháng, sau đó cách 3-4 tháng tưới lại lần 2.

2. PHUN

Nguyên tắc phun là 3 đúng và 1 trúng: Phải phun đúng công thức, đúng lúc, đúng cách và trúng.

a. TĂNG TRƯỞNG

Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL + 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml Kali Hữu Cơ + 250 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

b. CÔN TRÙNG

Pha 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TS + 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml Kali Hữu Cơ + 100 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

Lưu ý:

Đối với đất lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật (gần như không còn thiên địch) lần đầu áp dụng quy trình của Thuận Thiên nên áp dụng công thức côn trùng sau:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml TS + 200 ml AMINO ACID + 300 ml Kali Hữu Cơ + 100 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA + 100 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN)

Cơi đọt thứ 2: 

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 375 ml TS + 250 – 300 ml AMINO ACID + 200 ml Kali Hữu Cơ + 150 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

Cơi đọt thứ 3:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TS + 300 ml AMINO ACID +  200 ml Kali Hữu Cơ + 200 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

  • Trong giai đoạn đầu (bắt đầu ứng dụng SHOHA SOIL đến khi pH đất trên 6 được 2 tháng ) ta dùng 500 ml TS cho 200 – 220 lít nước, rồi giảm lượng TS xuống còn 250 ml sau khi pH trên 6 được 2 tháng. Vì khi pH trên 6 được 2 tháng mà không giảm lượng TS xuống sẽ làm chết thiên địch.

Cách phun:

  • Rầy trắng: Hôm nay phun, hôm sau nghỉ để lá mở ra → côn trùng lộ diện thì phun lại lần nữa (chỉ cần 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TS).
  • Sâu trên trái hoặc rầy xanh: Phun 2-3 ngày liên tiếp cho đến khi hết côn trùng gây hại. Các lần phun sau cũng chỉ cần 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TS.

c. NẤM/KHUẨN

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 250 – 300 ml Kali Hữu Cơ  + 250 ml TN

Cách phun: Phun 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày.

Ghi chú:
  • Sau khi tưới SHOHA SOIL xuống đất được 2-3 tháng thì không cần phun nữa.
  • Sau 3 tháng đất khỏe chỉ cần SHOHA SOIL + HỮU CƠ NHẬP KHẨU + NPK HỮU CƠ.

Phần 2: Giai đoạn ra hoa

I. Giai đoạn Phân hóa mầm hoa

Pha 200 Lít nước + 1 gói 25gram FETRILON-COMBI + 400 – 500 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 400 – 500 ml Kali hữu cơ.

Phun lên thân, cành, mặt trong và mặt ngoài của lá và phun thật kỹ từ mép tán lá trở ra 2m.

Lượng SHOHA FLOWER (Siêu lân) và Kali Hữu Cơ dùng linh biến theo cây, nếu cây suy thì dùng 400 ml, còn cây sung thì dùng 500 ml.

Những cây yếu, lá đã già, dễ ra hoa, đã có mầm ngủ, đã phân hóa, xử lý lần 2 chỉ cần dùng  200 Lít nước + 400 – 500ml Kali Hữu Cơ + 25 – 50 gram (1 – 2 gói) FETRILON-COMBI

Những cây nội sinh yếu nên sử dụng 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI trong công thức

II. Giai đoạn ra hoa

1. Khi lú mắt cua

Phun ngay sau khi lú mắt cua:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 400 – 500 ml Kali Hữu Cơ

Lưu ý: Những cây nội sinh kém pha thêm 1 gói 25g FETRILON-COMBI vào công thức để bổ xung thêm trung vi lượng cho cây.

Cách phun: Phun lên ngọn, những chổ thiếu bông (thiếu mắt cua), nếu cây có dấu diệu phóng ngọn phun ra rìa tán lá và từ rìa mép lá ra 2m.

2. Khi lú mắt cua đến khi xổ nhụy 

Pha 200-220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 400 ml SHOHA COMBI + 200 – 300 ml AMINO + 200 – 300 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ.

Phun tập trung vào bông

3. Khi xổ nhụy

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 300 ml AMINO + 0 – 200 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TN + 300 ml Kali hữu cơ

(giai đoạn này nên dùng AMINO và NPK Hữu cơ ở liều thấp)

Phun tập trung vào bông,trái

4. Khi trái lớn hết cở

Pha 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100- 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói 25g FETRILON-COMBI + 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 100 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 100 ml Kali hữu cơ

5. Trước khi thu hoạch 30 ngày

Pha 220 Lít nước + 250ml SHOHA SOIL + 100- 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói 25g FETRILON-COMBI + 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 200 ml Kali hữu cơ

Phun tập trung vào trái

Lưu ý:

 • SHOHA SOIL hoạt hóa tốt nhất khi đất có ẩm độ từ 40-60%.
 • Nếu nông dân áp dụng đúng quy trình trên thì mỗi năm vườn cây chỉ bị bệnh dưới 0,2% theo cơ chế tự nhiên (Không lây lan thành dịch). Dịch bệnh không còn là nỗi lo của nông dân.
 • Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên tưới SHOHA SOIL khi đất khô, sau đó tưới vừa đủ ẩm, 2-5 ngày tiếp theo tưới lại bình thường. Nếu đất đã đủ ẩm thì tiến hành tưới SHOHA SOIL rồi 2-5 ngày sau tưới nước bình thường. Trong mùa mưa nếu đất quá ẩm, có thể pha SHOHA SOIL theo theo tỷ lệ 1/200 và tưới giảm 50% số lượng so với bình thường.
 • Phải pha đúng nồng độ như hướng dẫn, lắc đều can CHẾ PHẨM SHOHA SOIL trước khi pha.
 • Không được phun bất kỳ sản phẩm gì trên lá khi cây đang trổ hoa.
 • Khi đã sử dụng SHOHA SOIL, nên giảm 30% phân hóa học trong năm đầu, năm tiếp theo giảm 50%. SHOHA SOIL càng hiệu quả hơn khi kết hợp với phân hữu cơ đã qua xử lý.

CÔNG DỤNG CỦA TỪNG LOẠI SẢN PHẨM

 • SHOHA SOIL: Chuyên giải độc và cải tạo đất, kháng sâu/rầy, nấm/khuẩn.
 • SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN): Giúp cây phát triển bộ rễ mới, đẩy mạnh quá trình phân hóa mầm hoa, làm già hóa thân cành, ức chế đọt mạnh, đánh thức mầm hoa ngủ, phá vỡ miên trạng, chống rụng hoa , khô hoa, hạn chế hiện tượng nghẹn hoa, chai đầu hoa.
 • SHOHA 15 5 5 (NPK Hữu Cơ): Là loại phân bón chiết xuất từ thực vật có hàm lượng N.P.K cao, bổ sung dinh dưỡng đa lượng cho cây, giúp cây phát triển khỏe mạnh và khắc phục các nhược điểm của NPK hóa học là cây phát triển quá nhanhdẫn đến dễ bị sâu rầy tấn công và nấm bệnh.
 • SHOHA COMBI: bố sung canxi bo và trung vi lượng .
 • FETRILON-COMBI: Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây.
 • AMINO ACID: Là dinh dưỡng cây trồng dễ hấp thụ nhất.
 • OLIGO: Chuyên về nấm/khuẩn, điều hòa sinh trưởng. Nhưng khi pha nồng độ cao (trên 0,5 lít cho 200-220 lít nước) thì trở thành chất ức chế sinh trưởng.
 • TS: Chuyên về côn trùng gây hại.
 • TN: Chuyên trị các loại nấm.
 • Kali Hữu Cơ:  Giúp cho thành/vách tế bào cứng làm giảm khả năng sâu/rầy, nấm bệnh tấn công. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng hóa các chất dinh dưỡng để tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giúp cây giữ nước tốt hơn, tăng khả năng chống hạn, tăng cường sức chịu rét và chống chọi qua mùa đông. Tăng quá trình phân hóa mầm non, giảm tỉ lệ rụng, tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng nông sản.

Để hiểu rõ thêm về SHOHA SOIL

→ Đăng ký kênh YOUTUBE: ” HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.