CÂY CÓ MÚI ( BƯỞI, CAM, QUÝT)

Bưởi - Hữu Cơ Thuận Thiên - Chất Cải Tạo Đất SHOHA SOIL - NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

PHẦN 1: GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG

I. Trồng mới

Xử lý đất: Đào lớp đất mặt để qua 1 bên, lớp đất dưới để qua 1 bên → Trộn đều 1-2 kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU vào khoảng 30-40 kg đất lớp mặt trên → Sau đó lấp đất lại theo thứ tự như ban đầu.
Pha  200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL  + 0.5 – 1 Lít AMINO ACID (Tùy theo đất tốt hoặc xấu).
Khi đất có vsv và trùn đất xuất hiện thì giảm Amino ở liều thấp nhất.
  • Đất mới (đất chưa trồng qua): Tưới 2 lít dung dịch SHOHA SOIL pha rồi vào hố.
  • Đất đã nhiễm hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc ngộ độc: Tưới 3-4 lít dung dịch SHOHA SOIL pha rồi vào hố.
Khi pH đất trên 6 thì mới trồng cây vào. Sau khi tưới dung dịch SHOHA SOIL, luôn giữ ẩm cho đất từ 40-60% để SHOHA SOIL đạt hiệu quả cao nhất.
Ngay sau khi trồng cây vào hố đã được xử lý, đổ vào vùng cổ rễ 1-2 lít dung dịch SHOHA SOIL pha rồi theo tỷ lệ: 200 Lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 100 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA
  • Công thức phun trong 2-3 tháng đầu: Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN)  + 50 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA
  • Công thức phun tăng trưởng (sau khi cây có bộ rễ mạnh): Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL  + 250 ml AMINO ACID + 150 – 250 ml Kali Hữu Cơ + 250 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

II. Vườn đã trồng

1. Tưới gốc

Pha 200 lít nước + 500 ml SHOHA SOIL + 0.5 – 1 Lít AMINO ACID + 200 – 400 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 300 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN)

Đa số các vườn đã trồng đã nhiễm bệnh và đất bị thoái hóa nên cần nhiều Amino nhưng ít NPK hữu cơ. Vì NPK nhiều thì đọt phóng nhanh, không quản lý được cơi đọt thì không quản lý được sâu bệnh. Khi đất có vsv và trùn đất xuất hiện thì giảm Amino ở liều thấp nhất.
  • Lần 1: Mỗi cây tưới từ 2-12 lít (tùy theo cây nhỏ hay lớn, khỏe hay bệnh). Tưới ướt mắt ghép hoặc cổ rễ (cách mặt đất 40-60cm), còn lại tưới theo rìa tán lá.
  • Lần 2: Sau lần 1 khoảng 15-20 ngày, cây nào yếu thì tưới lần 2, giảm 1-2 lít so với lần 1. Khoảng 15 ngày sau, cây nào còn yếu thì tưới thêm cho mỗi cây từ 200 – 300 ml AMINO ACID (pha với 2-5 lít nước).
  • Lần 3: sau lần 2 khoảng 30 ngày, tưới lại cho cây nào vẫn còn yếu với liều lượng như lần 2.
Cây dưới 1 năm tuổi sau khi tưới SHOHA SOIL lần 2 được 30 ngày hoặc cây trên 1 năm tuổi sau khi tưới SHOHA SOIL lần 3 được 30 ngày mà không phát triển thì nên thay thế cây mới vì bộ rễ rất kém.
Lưu ý:
  • Bón HỮU CƠ NHẬP KHẨU: 0,5 – 5 Kg phân HỮU CƠ NHẬP KHẨU theo rìa tán lá trước hoặc ngay sau khi tưới SHOHA SOIL – hạt không được chồng hạt. Tốt nhất là bón hữu cơ trước khi tưới SHOHA SOIL lần đầu tiên. Các lần sau bón hữu cơ theo nhu cầu của cây, chia thành 3-5 lần/năm.
  • Bón NPK Hữu Cơ với liều lượng 2-3 lít/ha cho cây tơ /cây trước giai đoạn kinh doanh. Khi nào cây khỏe hoàn toàn (lá dày, bóng) trên 30 ngày thì bón ra rìa tán lá. Sau đó, cứ mỗi cơi đọt rộ thì bón NPK Hữu Cơ.
Công thức bón: Pha 400 Lít nước + 1 Lít NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA.
Sau khi xử lý SHOHA SOIL, đất khỏe cây khỏe thì:
  • CÂY KINH DOANH: Định kỳ 3 tháng tưới 1 lần từ 8-10 lít/cây.
  • CÂY CHƯA CHO TRÁI: Định kỳ 4 tháng tưới 1 lần từ 2-5 lít/cây.

2. Phun

Ngay sau khi tưới SHOHA SOIL vào gốc.

Nguyên tắc phun là 3 đúng và 1 trúng: Phải phun đúng công thức, đúng lúc, đúng cách và trúng.

a. TĂNG TRƯỞNG

Pha 200 – 220 Lít nước + 125 – 150 ml SHOHA SOIL + 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml Kali Hữu Cơ + 250 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

b. CÔN TRÙNG

Pha 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TS + 250 ml AMINO ACID + 150 – 200 ml Kali Hữu Cơ + 100 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

Lưu ý:

Đối với đất lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật (gần như không còn thiên địch) lần đầu áp dụng quy trình của Thuận Thiên nên áp dụng công thức côn trùng sau:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml TS + 200 ml AMINO ACID + 300 ml Kali Hữu Cơ + 100 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA + 100 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN)

Cơi đọt thứ 2: 

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 375 ml TS + 250 – 300 ml AMINO ACID + 200 ml Kali Hữu Cơ + 150 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

Cơi đọt thứ 3:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TS + 300 ml AMINO ACID +  200 ml Kali Hữu Cơ + 200 ml NPK Hữu Cơ SHOHA EXTRA

Trong giai đoạn đầu (bắt đầu ứng dụng SHOHA SOIL đến khi pH đất trên 6 được 2 tháng ) ta dùng 500 ml TS cho 200 – 220 lít nước, rồi giảm lượng TS xuống còn 250 ml sau khi pH trên 6 được 2 tháng. Vì khi pH trên 6 được 2 tháng mà không giảm lượng TS xuống sẽ làm chết thiên địch.

Cách phun:
  • Rầy trắng: Hôm nay phun, hôm sau nghỉ để lá mở ra → côn trùng lộ diện thì phun lại lần nữa (chỉ cần 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TS).
  • Sâu trên trái hoặc rầy xanh: Phun 2-3 ngày liên tiếp cho đến khi hết côn trùng gây hại. Các lần phun sau cũng chỉ cần 200 – 220 Lít nước + 150 – 250 ml SHOHA SOIL + 250 – 500 ml TS.

c. NẤM/KHUẨN

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 – 300 ml SHOHA SOIL + 250 – 300 ml Kali Hữu Cơ  + 250 ml TN

Cách phun: Phun 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày.

Ghi chú:
 • Sau khi tưới SHOHA SOIL xuống đất được 2-3 tháng thì không cần phun nữa.
 • Sau 3 tháng đất khỏe chỉ cần SHOHA SOIL + HỮU CƠ NHẬP KHẨU + NPK HỮU CƠ

PHẦN 2: GIAI ĐOẠN RA HOA

1. Giai đoạn Phân hóa mầm hoa

Dùng để xử lý khi nông dân muốn làm trái tập trung bán tết.

Xử lý lần 1: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 25 – 50 gram (1 – 2 gói) FETRILON-COMBI + 400 – 500 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 400 – 500 ml Kali Hữu Cơ

Xử lý Lần 2: Sau 7-15 ngày xử lý nếu cây chưa ra hoa thì ta phun lại công thức xử lý lần 1

Phun lên thân, cành, mặt trong và mặt ngoài của lá và phun thật kỹ từ mép tán lá trở ra 2m.

Lượng SHOHA FLOWER (Siêu lân) và Kali Hữu Cơ dùng linh biến theo cây, nếu cây suy thì dùng 400 ml, còn cây sung thì dùng 500 ml.

Những cây yếu, lá đã già, dễ ra hoa, đã có mầm ngủ, đã phân hóa, lần 2 chỉ cần dùng  200 Lít nước + 400 – 500 ml Kali Hữu Cơ 25 – 50 gram (1 – 2 gói) FETRILON-COMBI

Những cây nội sinh yếu nên sử dụng 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI trong công thức

Sau 7 ngày kể từ khi xử lý lần 2 ta lặt lá trên các cành nhện.

2. Từ khi lú mắt cua đến khi hoa 2-3 cm

Phun ngay sau khi lú mắt cua:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 400 – 500 ml Kali Hữu Cơ

Lưu ý: Những cây nội sinh kém pha thêm 1 gói 25gram (1 gói) FETRILON-COMBI vào công thức để bổ sung thêm trung vi lượng cho cây.
  • Cách phun: Phun lên ngọn, những chổ thiếu bông (thiếu mắt cua), nếu cây có dấu diệu phóng ngọn phun ra rìa tán lá và từ rìa mép lá ra 2m.

3. Từ khi lú mắt cua 2cm đến khi bắt đầu xổ nhụy

Pha 200-220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 200 – 300 ml AMINO + 200 – 300 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ.

4. Khi xổ nhụy 80%

Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất của cả vụ

→ Phun tập trung lên bông hoặc trái

Phun lần 1: Ngay khi xổ nhụy 80%:

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 100 ml AMINO + 0 – 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TN + 300 ml Kali hữu cơ

Lưu ý:
  • Nếu cây suy, trời không mưa thì sử dụng 100 ml AMINO và 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA.
  • Nếu trời mưa, tăng lượng SHOHA COMBI lên 300 ml và tuyệt đối không sử dụng AMINO và NPK.

Phun lần 2: Sau 7 ngày:

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 100 ml AMINO + 0 – 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TN + 300 ml Kali hữu cơ

“Nếu cây suy có thể sử dụng AMINO và NPK Hữu cơ với liều lượng 100 ml

Phun lần 3:

Lưu ý: Để cây đỡ mất sức và tiết kiệm dinh dưỡng thì nông dân nên tuyển trái giai đoạn trái to bằng trái bóng bàn. Ưu tiên để trái ở chồi nhện (chồi thân).

 • Cây suy thì phun 10-15 ngày/ lần.

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 0 – 150 ml AMINO + 0 – 150 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ

 • Cây khỏe thì phun 15-20 ngày/ lần.

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 150 ml AMINO + 0 – 150 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ

Những lần phun tiếp theo:

 • Cây suy thì phun 10-15 ngày/ lần

Pha 200-220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 – 300 ml AMINO + 100 – 200 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ

 • Cây khỏe thì phun 15-20 ngày/ lần, nên dùng AMINO và NPK ở liều thấp, có thể phun TS theo kiểu lần cách lần (nếu lần này phun TS rồi thì lần phun tiếp theo không cần thiết phải sử dụng TS nữa, sau đó ở lần tiếp theo ta phun lại TS rồi cứ thế lặp lại).

Pha 200-220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO + 100 – 200 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ

“Khi trái trái ngưng rụng sinh lý

thì giảm lượng SHOHA COMBI còn 100 – 200 ml

5. Trước khi thu hoạch 90 ngày (khi trái lớn hết cở)

Pha 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100- 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 100 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 100 ml Kali hữu cơ

Phun 15 – 20 ngày/ lần.

6. Trước khi thu hoạch 30 ngày 

Pha 220 Lít nước + 250ml SHOHA SOIL + 100- 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 200 ml Kali hữu cơ

Phun 15 – 20 ngày/ lần.

Ghi chú:

 • NPK HỮU CƠ SHOHA EXTRA  pha với tỷ lệ 1/500
 • AMINO ACID pha với tỷ lệ 1/400
 • KALI HỮU CƠ pha với tỷ lệ 1/800
 • SHOHA SOIL pha với tỷ lệ 1/400
 • TINH DẦU NEEM NANO TS + TN pha với tỷ lệ 1/800

Lưu ý:

 • SHOHA SOIL hoạt hóa tốt nhất khi đất có ẩm độ từ 40-60%.
 • Nếu nông dân áp dụng đúng quy trình trên thì mỗi năm vườn cây chỉ bị bệnh dưới 0,2% theo cơ chế tự nhiên (Không lây lan thành dịch). Dịch bệnh không còn là nỗi lo của nông dân.
 • Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên tưới SHOHA SOIL khi đất khô, sau đó tưới vừa đủ ẩm, 2-5 ngày tiếp theo tưới lại bình thường. Nếu đất đã đủ ẩm thì tiến hành tưới SHOHA SOIL rồi 2-5 ngày sau tưới nước bình thường. Trong mùa mưa nếu đất quá ẩm, có thể pha SHOHA SOIL theo theo tỷ lệ 1/200 và tưới giảm 50% số lượng so với bình thường.
 • Phải pha đúng nồng độ như hướng dẫn, lắc đều can CHẾ PHẨM SHOHA SOIL trước khi pha.
 • Không được phun bất kỳ sản phẩm gì trên lá khi cây đang trổ hoa.
 • Khi đã sử dụng SHOHA SOIL, nên giảm 30% phân hóa học trong năm đầu, năm tiếp theo giảm 50%. SHOHA SOIL càng hiệu quả hơn khi kết hợp với phân hữu cơ đã qua xử lý.

CÔNG DỤNG CỦA TỪNG LOẠI SẢN PHẨM

 • SHOHA SOIL: Chuyên giải độc và cải tạo đất, kháng sâu/rầy, nấm/khuẩn.
 • SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN): Giúp cây phát triển bộ rễ mới, đẩy mạnh quá trình phân hóa mầm hoa, làm già hóa thân cành, ức chế đọt mạnh, đánh thức mầm hoa ngủ, phá vỡ miên trạng, chống rụng hoa , khô hoa, hạn chế hiện tượng nghẹn hoa, chai đầu hoa.
 • SHOHA 15 5 5 (NPK Hữu Cơ): Là loại phân bón chiết xuất từ thực vật có hàm lượng N.P.K cao, bổ sung dinh dưỡng đa lượng cho cây, giúp cây phát triển khỏe mạnh và khắc phục các nhược điểm của NPK hóa học là cây phát triển quá nhanhdẫn đến dễ bị sâu rầy tấn công và nấm bệnh.
 • SHOHA COMBI: bố sung canxi bo và trung vi lượng .
 • FETRILON-COMBI: Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây.
 • AMINO ACID: Là dinh dưỡng cây trồng dễ hấp thụ nhất.
 • OLIGO: Chuyên về nấm/khuẩn, điều hòa sinh trưởng. Nhưng khi pha nồng độ cao (trên 0,5 lít cho 200-220 lít nước) thì trở thành chất ức chế sinh trưởng.
 • TS: Chuyên về côn trùng gây hại.
 • TN: Chuyên trị các loại nấm.
 • Kali Hữu Cơ:  Giúp cho thành/vách tế bào cứng làm giảm khả năng sâu/rầy, nấm bệnh tấn công. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng hóa các chất dinh dưỡng để tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giúp cây giữ nước tốt hơn, tăng khả năng chống hạn, tăng cường sức chịu rét và chống chọi qua mùa đông. Tăng quá trình phân hóa mầm non, giảm tỉ lệ rụng, tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng nông sản.

Để hiểu rõ thêm về SHOHA SOIL

→ Đăng ký kênh YOUTUBE: ” HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.