Tầm quan trọng của chất hữu cơ trong đất

Chất hữu cơ trong đất là một phần của đất bao gồm mô thực vật hoặc động vật trong các giai đoạn phân hủy khác nhau. Hàm lượng chất hữu cơ nói chung nằm trong khoảng từ 1% đến 6% tổng khối lượng của lớp đất mặt đối với hầu hết các loại đất trồng trọt. Các loại đất có tầng mặt có hàm lượng chất hữu cơ ít hơn 1% hầu hết chỉ giới hạn ở các sa mạc, trong khi hàm lượng chất hữu cơ của đất ở các vùng trũng thấp, ẩm ướt có thể lên tới 90%. Đất chứa 12% đến 18% cacbon hữu cơ thường được phân loại là đất hữu cơ.

Chất hữu cơ được tạo thành từ các thành phần khác nhau có thể được chia thành ba nhóm chính:

 • Phế liệu thực vật và sinh khối vi sinh vật sống.
 • Chất hữu cơ hoạt động trong đất còn được gọi là mảnh vụn.
 • Chất hữu cơ ổn định trong đất, thường được gọi là chất mùn.

Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa vật liệu hữu cơ và chất hữu cơ. Một đống nguyên liệu thực vật và động vật như lá cây, phân bón và các chất thải hữu cơ khác đổ vào đất không được gọi là chất hữu cơ, mà là vật chất hữu cơ. Chất hữu cơ, khi được các vi sinh vật đất khác nhau tác động và phân hủy thành mùn sẽ trở thành chất hữu cơ. Vật liệu hữu cơ không ổn định trong khi chất hữu cơ ổn định trong đất. Chất hữu cơ trong đất bao gồm vi sinh vật (10 – 40%) và chất hữu cơ ổn định (40 – 60%). Lượng chất hữu cơ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt độ, độ ẩm của đất, độ bão hòa nước, kết cấu đất, địa hình, độ mặn, độ axit, thảm thực vật và sản xuất sinh khối.

Hầu hết các chất hữu cơ trong đất có nguồn gốc từ mô thực vật. Tàn dư thực vật chứa 60 – 90% độ ẩm. Chất khô còn lại bao gồm Carbon (C), Oxy (O), Hydro (H) và một lượng nhỏ Lưu huỳnh (S), Nitơ (N), Phốt pho (P), Kali (K), Canxi (Ca) và Magiê (Mg). Mặc dù hiện diện với số lượng nhỏ, những chất dinh dưỡng này rất quan trọng từ quan điểm quản lý độ phì nhiêu của đất.
Soil
Nguồn: Intermet
Là một quỹ dinh dưỡng quay vòng, chất hữu cơ thực hiện hai chức năng chính:
 • Vì chất hữu cơ trong đất có nguồn gốc chủ yếu từ tàn dư thực vật nên nó chứa tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu đa trung vi lượng cho cây trồng. Vì vậy, chất hữu cơ tích lũy là kho dự trữ các chất dinh dưỡng cho cây trồng.
 • Phần mùn ít ảnh hưởng đến độ màu mỡ của đất vì nó là sản phẩm cuối cùng của quá trình phân hủy (do đó có thuật ngữ “chất hữu cơ ổn định”). Chất mùn hấp thụ và giữ lại các chất dinh dưỡng ở dạng mà cây có thể sử dụng được.
Lợi ích của chất hữu cơ trong đất
Có rất nhiều lợi ích khi có mức chất hữu cơ ổn định tương đối cao trong đất nông nghiệp.
* Lợi ích vật lý:
 • Cải thiện cấu trúc đất, tăng độ thông thoáng khí cho đất.
 • Tăng khả năng thấm nước và giữ nước, giảm xói mòn đất.
 • Giảm độ kết dính của đất sét từ đó giúp dễ làm đất hơn.
 • Giảm đóng ván bề mặt.

SoilsNguồn: Intermet

* Lợi ích hóa học:
 • Là chỉ tiêu về độ phì và chất lượng của đất đối với sản xuất cây trồng.
 • Là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng.
 • Tăng khả năng trao đổi cation (CEC) của đất hay khả năng giữ và cung cấp theo thời gian các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng. Giảm sự thất thoát các chất dinh dưỡng khác nhau.
 • Cải thiện khả năng chống lại sự thay đổi pH của đất một cách đột ngột; điều này còn được gọi là khả năng đệm (tính đệm).
 • Đẩy nhanh quá trình phân hủy khoáng chất trong đất theo thời gian, làm cho chất dinh dưỡng trong khoáng chất ở dạng hữu dụng để cây trồng hấp thụ.
 • Giảm tác động tiêu cực còn sót lại do phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

Do You Know the Difference Between Organic Material and Soil Organic Matter? – On PastureNguồn: Intermet

* Lợi ích sinh học:
Annual Highlights Cover Crop Research Img 3582
Nguồn: Intermet
Nguồn: Sưu tầm & Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *