Nghịch lý: Một tấn phân bón đắt hơn một tấn gạo

Cuộc khủng hoảng giá phân bón ồ ạt đang dội thẳng vào ngành lúa gạo,...

Những điều cần lưu ý trong canh tác và chăm sóc cây trồng

1. Thời điểm tiến hành trồng cây sau xử lý đất Thời điểm tiến hành...

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI MAI VÀNG SAU TẾT

I. Phục hồi cây sau vụ Tết Xử lý đất/giá thể: Sau khi thay đất/giá...