SEA là gì?

SEA là gì?
SEA là gì?
Công dụng phân sinh học SEA
Giá Trị Cốt lõi

Xem nhiều nhất

Dùng SEA để xử lý cây tiêu bị bệnh

May 22, 2017 - 6:40 am

(SEA chỉ phục hồi những cây có rễ, thân bị tổn thương dưới 50%.)   1. Bệnh do Rệp Sáp, Tuyến Trùng, Tiêu Xoăn và Thâm Mạch Dẫn: Xử lý 1 lần đối với...

Sử dụng chế phẩm sinh học SEA cho cây bưởi

May 20, 2017 - 5:28 am

  1. XỬ LÝ ĐẤT: Pha SEA theo tỷ lệ 1/40 (1lít pha với 40 lít nước) a. Trồng mới: Đất mới: Bón 1 lít dung dịch vào hố đã có trộn phân hữu cơ trước khi...

Sử dụng chế phẩm sinh học SEA cho cây thanh long

May 10, 2017 - 3:14 am

I.XỬ LÝ ĐẤT: Pha SEA theo tỷ lệ 1/40 (1 lít pha với 40 lít nước) tỷ lệ 1/200 (1 lít pha với 200 lít nước). Mật độ trồng: 1. Trồng mới: Đất mới: Bón 1...

Kỹ thuật canh tác

01

Cafe

Biện pháp hữu cơ bao gồm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và tăng cường bón lót bằng các nguồn phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân bắc...

Xem thêm
02

Trà

Biện pháp hữu cơ bao gồm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và tăng cường bón lót bằng các nguồn phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân bắc...

Xem thêm
03

Cao su

Biện pháp hữu cơ bao gồm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và tăng cường bón lót bằng các nguồn phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân bắc...

Xem thêm
04

Hồ tiêu

Biện pháp hữu cơ bao gồm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và tăng cường bón lót bằng các nguồn phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân bắc...

Xem thêm
05

Rau sạch

Biện pháp hữu cơ bao gồm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và tăng cường bón lót bằng các nguồn phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân bắc...

Xem thêm
06

Bón phân

Biện pháp hữu cơ bao gồm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và tăng cường bón lót bằng các nguồn phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân bắc...

Xem thêm

Ý Kiến Chủ Vườn

Hơn 4 năm qua, vườn hồ tiêu hơn 2.000 gốc của tôi đã sử dụng sản phẩm phân bón sinh học SEA  và nhận được kết quả như mong đợi. Việc sử dụng phân...
Anh Cao Bá Trác, huyện Đak Đoa, Gia Lai

Tin tức sự kiện

SEA trên truyền hình Bình phước (06.10.2016)

October 26, 2016 - 1:16 am

Vai trò của phân hữu cơ sinh học SEA trong sản xuất nông nghiệp, đài truyền hình Bình phước ngày 6/10/2016.

SEA cho hiệu quả tốt đối với bệnh chết chậm trên hồ tiêu

August 24, 2016 - 12:59 pm

Bệnh chết chậm trên hồ tiêu với biểu hiện tháo đốt và thâm mạch dẫn có nguyên nhân từ rệp sáp và tuyến trùng. Sản phẩm SEA đã chứng minh được khả năng xử lý triệt để bệnh này trên thực tế.