KỸ THUẬT LÀM BÔNG SỚM VỤ.

Lưu ý: Kỹ thuật này không khuyến khích các “vườn tơ quá sung” ở miền Tây áp dụng.

✅ Giai đoạn Phân hóa mầm hoa

Chúng ta phải dựa vào dự báo thời tiết (còn mưa nhiều hay mưa ít) để quyết định nồng độ công thức phân hóa mầm hoa. Nếu vườn nào quá sung hoặc là vườn tơ thì nông dân cắt cành tăm (cành nhỏ bằng ngón tay) trước khi làm bông từ 30 – 60 ngày để cho Acid Abscisic tăng cao giúp cho cây dễ ra bông. Không được cắt cành 1 lúc mà phải chia ra cắt cành nhiều đợt, cắt từ trong thân ra, mỗi đợt cách nhau 30 ngày. Thời điểm phun phân hóa mầm hoa là sau khi lá lụa (vừa nở ra hết, còn màu đọt chuối) được 7-10 ngày (là lúc lá có màu xanh hơi đậm mà dân làm sầu riêng gọi là bánh tẻ).

Xử lý lần 1: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 25 – 50 gram (1 – 2 gói) FETRILON-COMBI + 400 – 500 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 400 – 500 ml Kali Hữu Cơ

Xử lý Lần 2: Sau 5-7 ngày xử lý nếu cây chưa ra thì hoa ta phun lại công thức xử lý lần 1

Phun lên thân, cành, mặt trong, mặt ngoài của lá và phun thật kỹ từ mép tán lá trở ra 2m.

Lượng SHOHA FLOWER (Siêu lân) và Kali Hữu Cơ dùng linh biến theo cây, nếu cây suy thì dùng 400 ml, còn cây sung thì dùng 500 ml.

Những cây yếu, lá đã già, dễ ra hoa, đã có mầm ngủ, đã phân hóa, lần 2 chỉ cần dùng  200 Lít nước + 400 – 500 ml Kali Hữu Cơ 25 – 50 gram (1 – 2 gói) FETRILON-COMBI

Những cây nội sinh yếu nên sử dụng 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI trong công thức

Lưu ý:
  • Sau mỗi lần phun phân hóa mầm hoa là phải tưới một lượng nước sao cho hỗn hợp phun lên cây rớt xuống đất có thể thẩm thấu vào đất từ 5 → 10cm nhằm giúp rễ hấp thụ để cây phân hóa triệt để. Điều này bên canh tác bằng thuốc BVTV không dám và không bao giờ làm. Rễ hấp thụ được các chất phân hóa mầm hoa thì cây sẽ ra bông đều trên các cành.
  • Tùy theo độ sung/suy của cây trồng mà ta phun nhiều hay ít hoặc gia giảm các chất và nồng độ khi xử lý → ra bông đều hay không ở chổ này – Rất quan trọng.
  • Đây là công thức chung cho nông dân tham khảo, tùy theo tình hình thực tế từng vùng mà các đại lý sẽ hướng dẫn khác nhau. Thật ra, làm bông sớm hoặc trái vụ cho cây trồng là không có công thức mà phải linh biến để thành công. Nếu công thức phân hóa mầm hoa quá đậm → bông ra quá nhiều → tốn công lặt bỏ bông → cây trồng mất sức → nông dân tốn nhiều chi phí. Nếu công thức quá loãng thì sẽ bị thiếu bông → năng suất thấp. Nếu xử lý lần 1 xong mà bước vào mùa nắng thì không cần xử lý lần 2 cây cũng ra hoa nên nông dân phải siêng trao đổi với đại lý để có giải pháp triệt để và có lợi nhất.

✅ Giai đoạn Ra bông

Khi thấy lá có màu xanh đen, rờ thấy cứng, bóp lá kêu rắc rắc thì 7-10 ngày sau đi kiểm tra.

1. Từ khi lú mắt cua đến khi hoa 2-3 cm

Phun ngay sau khi lú mắt cua:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 400 – 500 ml Kali Hữu Cơ

Lưu ý: Những cây nội sinh kém pha thêm 1 gói 25gram (1 gói) FETRILON-COMBI vào công thức để bổ xung thêm trung vi lượng cho cây.

  • Cách phun: Phun lên ngọn, những chổ thiếu bông (thiếu mắt cua), nếu cây có dấu diệu phóng ngọn phun ra rìa tán lá và từ rìa mép lá ra 2m.

2. Từ khi lú mắt cua 2 cm đến khi bắt đầu xổ nhụy

Pha 200-220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 200 – 300 ml AMINO + 200 – 300 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ.

Lưu ý:
  • Nếu cây sung mãn bông dài, to thì ta phun 15-20 ngày/ lần.
  • Nếu bông ốm, không phấn thì phun 5-7 ngày/ lần đến khi bông nâu, dài thì dãn ra 10-15 ngày/ lần.​

3. Khi xổ nhụy 80%

Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất của cả vụ

  Phun tập trung lên bông hoặc trái  

Phun lần 1: Ngay khi xổ nhụy 80%:

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 100 ml AMINO + 0 – 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TN + 300 ml Kali hữu cơ

Lưu ý:
  • Nếu cây suy, trời không mưa thì sử dụng 100 ml AMINO và 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA.
  • Nếu trời mưa, tăng lượng SHOHA COMBI lên 300 ml và tuyệt đối không sử dụng AMINO và NPK.

Phun lần 2: Sau 3 ngày:

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 100 ml AMINO + 0 – 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TN + 300 ml Kali hữu cơ

“Nếu cây suy có thể sử dụng AMINO và NPK Hữu cơ với liều lượng 100 ml

Phun lần 3:

Lưu ý: Ở giai đoạn sâu nhiều (trái to bằng trứng gà đến khi to bằng trứng ngỗng) nên dùng TS liên tục ở các lần phun. Sau đó, nếu cây khỏe có thể phun TS theo kiểu lần cách lần (nếu lần này phun TS rồi thì lần phun tiếp theo không cần thiết phải sử dụng TS nữa, sau đó ở lần tiếp theo ta phun lại TS rồi cứ thế lặp lại).
  • Cây suy thì phun 5-7 ngày/ lần.

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 0 – 150 ml AMINO + 0 – 150 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ

  • Cây khỏe thì phun 10-20 ngày/ lần.

Pha 200-220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 150 ml AMINO + 0 – 150 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ

Những lần phun tiếp theo:

  • Cây suy thì phun 5-7 ngày/ lần

Pha 200-220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 – 300 ml AMINO + 100 – 200 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ

  • Cây khỏe thì phun 10-15 ngày/ lần, nên dùng AMINO và NPK ở liều thấp.

Pha 200-220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO + 100 – 200 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 250 ml TS + 100 – 150 ml Kali hữu cơ

“Khi trái sầu riêng Ri6 trên 1 Kg hoặc sầu riêng Monthong trên 1.2 Kg

thì giảm lượng SHOHA COMBI còn 100 – 200 ml

4. Trước khi thu hoạch 60 ngày 

Pha 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100- 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 100 ml SHOHA FLOWER (SIÊU LÂN) + 100 ml Kali hữu cơ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/ lần, cây suy thì phun 7 ngày/ lần

5. Trước khi thu hoạch 30 ngày 

Pha 220 Lít nước + 250ml SHOHA SOIL + 100- 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 ml NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 200 ml Kali hữu cơ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/ lần, cây suy thì phun 7 ngày/ lần

 Chế độ bón phân và tưới gốc trong giai đoạn nuôi trái.

 • Tưới gốc: Khi trái bằng đầu ngón tay cái, pha vào hệ thống tưới 3 – 5 Lít NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 1 – 1.5 Lít AMINO cho mỗi ha, đến khi trái to bằng trứng ngỗng thì ta pha vào hệ thống tưới 4 – 5 Lít NPK Hữu cơ SHOHA EXTRA + 1 – 1.5 Lít AMINO cho mỗi ha (7 – 10 ngày / lần).
 • Bón PHÂN HỮU CƠ NHẬP KHẨU: 1 – 3 Kg/ cây khi trái to bằng trứng gà sau đó 15 – 20 ngày ta bón 3 – 5 Kg / cây.

Vai trò của Kali Hữu cơ

Kali hữu cơ không đơn giản chỉ là Kali mà nó còn nhiều bí quyết bên trong. Ngoài vấn đề Kali hữu cơ giúp cho thành/vách tế bào cứng làm giảm khả năng sâu/rầy, nấm bệnh tấn công thì nó còn có Tinh Dầu Sinh Học Cardanol.

Cardanol là sản phẩm dưới dạng sinh học được chiết xuất từ tinh dầu và nhiều loại thảo mộc. Đặc biệt an toàn cho người lao động, vật nuôi, môi trường và hệ sinh thái.

Cardanol có các hạt nano siêu nhỏ từ tinh dầu sẽ loang trãi, tiếp xúc và tác dụng:

  • Thẩm thấu bít lỗ thở.
  • Xua đuổi côn trùng.
  • Gây ung trứng
  • Gây ngán ăn,… chặn đứng sự phá hoại của côn trùng như: Bọ xít muỗi, Bọ trĩ, Sâu vẽ bùa, Nhện đỏ, Sâu bướm, Rầy xanh, Rệp sáp,… và các côn trùng gây hại khác.

Lưu ý: Kali hữu cơ nếu có bị dư thì sẽ chuyển hóa thành thức ăn cho vi sinh vật nhưng dư Kali hóa học thì sinh ra nhiều hệ lụy cho cây trồng.

Bông Sớm Vụ
Hình 1: cây sầu riêng giai đoạn ra hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.