KỸ THUẬT CANH TÁC SẦU RIÊNG SỚM VỤ

Lưu ý: Kỹ thuật này không khuyến khích các “vườn tơ quá sung” ở miền Tây áp dụng.

I. Giai đoạn Phân hóa mầm hoa

Vào giai đoạn phân hóa mầm hoa nông dân cần dựa vào thời tiết (mưa nhiều hay mưa ít) để quyết định nồng độ công thức phân hóa mầm hoa. Nếu vườn nào quá sung hoặc vườn tơ thì nông dân cần cắt cành tăm (cành nhỏ bằng ngón tay) trước khi làm bông. Đối với giống Ri6, Mongthong thì cắt cành tâm trước 2 tháng. Đối với giống Musang King phải cắt cành tâm trước 4 tháng. Việc cắt cành tăm nhằm mục đích để cho Abscisic Acid (ABA) tăng cao giúp cho cây dễ ra bông. Không được cắt cành 1 lúc phải chia ra nhiều đợt, cắt từ trong thân ra, cắt đến đoạn cành vừa cong vươn lên trên, mỗi đợt cách nhau 30 ngày. Thời điểm phun phân hóa mầm hoa là sau khi ra lá cuối của cơi đọt vừa mở hết cở, thời điểm này lá sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt nhất.

1.1 Đối với cây tơ (làm trái năm đầu)

GIỐNG RI 6 VÀ GIỐNG MONGTHONG:

 • Xử lý lần 1:Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Xử lý Lần 2: Sau lần 1 từ 5 – 7 ngày thì phun lại công thức xử lý lần 1. Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý Lần 3:Phun cách lần 2 từ 5 – 7 ngày theo công thức 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Có thể xử lý lần 4:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ.
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 150 – 200  ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.

Lưu ý: Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.
GIỐNG MUSANG KING:

 • Phun phân hóa mầm hoa 3 lần liên tục (5 – 7 ngày/lần) theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 750 ml SHOHA FLOWER + 750 ml K-LI HỮU CƠ.
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3 không cần sử dụng SHOHA SOIL, SHOHA COMBI và FETRILON-COMBI.
 • Có thể xử lý lần 4:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 500 ml K-LI HỮU CƠ
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 150 – 200  ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.
Lưu ý: 
 • Sử dụng SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ ở liều 750 ml thì phải phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Vì nếu phun vào lúc trưa nắng nóng với liều cao thì bộ lá dễ bị sốc sinh lý, cháy và rụng lá.
 • Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.

1.2 Đối với cây già

GIỐNG RI 6 VÀ GIỐNG MONGTHONG:

 • Tùy theo cây sung hay suy, có thể chỉ cần phun phân hóa mầm hoa 2 lần theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3:
  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml K-LI HỮU CƠ.
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.
GIỐNG MUSANG KING:

 • Phun phân hóa mầm hoa 3 lần liên tục (5 – 7 ngày/lần) theo công thức: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 50 gram (2 gói) FETRILON-COMBI + 500 ml SHOHA FLOWER + 500 ml K-LI HỮU CƠ
 • Liều lượng SHOHA COMBI và FERTRILON COMBI phun xử lý lần 2 chỉ cần sử dụng 100 ml SHOHA COMBI và 25 gram (1 gói) FETRILON-COMBI.
 • Xử lý lần 3 không cần sử dụng SHOHA COMBI và FETRILON-COMBI.
 • Có thể xử lý lần 4:

  • Nếu chưa ra mắt cua thì phun lại theo công thức: 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 500 ml K-LI HỮU CƠ
  • Nếu cây đã ra mắt cua nhưng còn 1 vài cành chưa ra thì phun rà lại những cành này theo công thức điểm cành: Pha 200 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 ml SHOHA COMBI + 300 ml K-LI HỮU CƠ.
LƯU Ý:
 • Nếu cây làm trái rồi nhưng cây còn sung thì có thể tăng liều SHOHA FLOWER và K-LI HỮU CƠ lần đầu lên 750 ml mỗi loại (Nông dân cần linh biến ở điểm này).
 • Nếu cây đã xuất hiện mắt cua thì khi phun rà lại những cành chưa mắt cua nên kết hợp SHOHA SOIL để làm mát những mắt cua bên cành khác nhằm tránh ảnh hưởng bởi K-LI HỮU CƠ liều cao.

*CÁCH PHUN: 

  • Phun rà kỹ hết tất cả các cành (đặc biệt dưới dạ cành), mặt dưới của lá, phun phủ mặt ngoài của lá
  • Phun xuống đất từ mép tán lá ra 1,5 – 2m (tùy cây nhỏ hay lớn), cây suy phun 1 vòng, cây sung thì phun 2 vòng
  • Sau đó, quay lại bên trong tán phun lại những cành sung (hồng hào)
Lưu ý:
  • Sau mỗi lần phun phân hóa mầm hoa cần phải tưới nước lại ngay sau đó với mục đích cho hỗn hợp thấm vào đất từ 5 – 10 cm để cho rễ hấp thụ một phần dinh dưỡng. Rễ hấp thụ dinh dưỡng sẽ giúp cây ra bông đồng đều và triệt để hơn.
  • Tùy theo tình trạng sức khỏe của cây mà phun nhiều hay ít hoặc gia giảm nồng độ các chất. Cây ra hoa đồng đều và đồng loạt hay không là phụ thuộc vào điều này RẤT QUAN TRỌNG.
  • Đây là công thức chung cho nông dân tham khảo, tùy theo tình hình thực tế từng vùng mà các đại lý sẽ hướng dẫn khác nhau. Thật ra, làm bông sớm hay trái vụ cho cây trồng sẽ không có công thức cụ thể mà phải linh biến để thành công. Nếu công thức phân hóa mầm hoa quá đậm → bông ra quá nhiều → tốn công lặt bỏ bông → cây trồng mất sức → nông dân tốn nhiều chi phí. Nếu công thức quá loãng thì sẽ bị thiếu bông → năng suất thấp. Nếu xử lý lần 1 xong mà bước vào mùa nắng thì không cần xử lý lần 2 cây cũng ra hoa nên nông dân cần trao đổi thường xuyên với đại lý để có giải pháp thích hợp, hiệu quả và có lợi nhất.

II. Giai đoạn ra bông

2.1 Giai đoạn lú mắt cua

Nếu giai đoạn lú mắt cua cây phóng đọt thì tiến hành phun theo công thức:

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 400 – 500 ml SHOHA FLOWER + 400 – 500 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý: Những cây nội sinh kém pha thêm 1 gói 25 gram FETRILON-COMBI để bổ sung thêm trung vi lượng cho cây.

  • Cách phun:  Phun lên toàn bộ lá, phun xuống đất trong tán lá và từ mép tán lá ra ngoài 2 m.

2.2 Từ khi lú mắt cua 2 3 cm đến khi bắt đầu xổ nhụy

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI +200 – 300 ml AMINO ACID +200 – 300 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) +250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS +100 – 150 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý:
  • Nếu cây sung mãn bông dài, to thì phun 15 – 20 ngày/lần.
  • Nếu bông ốm, không phấn thì phun 5 – 7 ngày/lần đến khi bông nâu, dài thì dãn ra 10 – 15 ngày/lần.​

2.3 Khi xổ nhụy 80%

Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất của cả vụ

  Phun tập trung lên bông hoặc trái  

Phun lần 1: Ngay khi xổ nhụy 80%:

Pha 200 – 220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 200 – 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 100 ml AMINO ACID + 0 – 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 300 ml K-LI HỮU CƠ

Lưu ý:
  • Nếu cây suy, trời không mưa thì sử dụng 100 ml AMINO ACID và 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).
  • Nếu trời mưa, tăng lượng SHOHA COMBI lên 300 ml và tuyệt đối không sử dụng AMINO ACID và SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5).

Phun lần 2: Sau 3 ngày:

Pha 200 – 220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 100 ml AMINO ACID + 0 – 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TN + 300 ml K-LI HỮU CƠ

(Nếu cây suy có thể sử dụng 100ml AMINO ACID + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5))

Phun lần 3:

Lưu ý: Ở giai đoạn sâu nhiều (trái to bằng trứng gà đến khi to bằng trứng ngỗng) nên dùng TINH DẦU NEEM NANO TS liên tục cho các lần phun. Sau đó, nếu cây khỏe có thể phun TINH DẦU NEEM NANO TS cách lần.
  • Cây suy thì phun 5 7 ngày/lần.

Pha 200 – 220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 0 – 150 ml AMINO ACID + 0 – 150 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 100 – 150 ml K-LI HỮU CƠ

  • Cây khỏe thì phun 10 – 20 ngày/lần.

Pha 200 – 220 Lít nước + 350 – 400 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 0 – 150 ml AMINO ACID + 0 – 150 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 100 – 150 ml K-LI HỮU CƠ

Những lần phun tiếp theo:

  • Cây suy thì phun 5 – 7 ngày/lần

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 100 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 100 – 150 ml K-LI HỮU CƠ

  • Cây khỏe thì phun 10-15 ngày/ lần, nên dùng AMINO và NPK ở liều thấp.

Pha 200 – 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 300 ml SHOHA COMBI + 100 – 300 ml AMINO ACID + 100 – 200 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 250 ml TINH DẦU NEEM NANO TS + 100 – 150 ml K-LI HỮU CƠ

“Khi trái sầu riêng giống Ri 6 trên 1 kg, Monthong trên 1,2 kg

thì giảm lượng SHOHA COMBI còn 100 – 200 ml

2.4 Trước khi thu hoạch 60 ngày 

Pha 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 100 ml SHOHA FLOWER + 100 ml K-LI HỮU CƠ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/lần, cây suy thì phun 7 ngày/lần

2.5 Trước khi thu hoạch 30 ngày 

Pha 220 Lít nước + 250 ml SHOHA SOIL + 100 – 200 ml SHOHA COMBI + 1 gói FETRILON-COMBI + 100 ml SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 200 ml K-LI HỮU CƠ

Nếu cây khỏe thì phun 10 – 15 ngày/lần, cây suy thì phun 7 ngày/lần

III. Công thức điều hòa sinh trưởng khi gặp thời tiết bất lợi

* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN RA BÔNG (BÔNG DƯỚI 3 CM):

200 LÍT NƯỚC+ 250 – 300 ML SHOHA SOIL+ 200 – 250 ML K-LI HỮU CƠ
 
– Lưu ý: 
+ Nếu mưa trưa thì phun SHOHA SOIL liều 300 ML và K-LI HỮU CƠ liều 250 ML
+ Nếu cây nội sinh kém, bông ốm thì có thể bổ sung SHOHA COMBI liều 100 ML
+ Chỉ phun tập trung vào bông.
Mưa đêm: Tốt nhất nên phun trước khi mặt trời mọc hoặc trước 9h sáng (nếu không chủ động phun sớm được).
Mưa trưa: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
+ Bông trên 3 cm thì không cần phải phun điều hòa sinh trưởng
 
* CÔNG THỨC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN SAU KHI XỔ NHỤY VÀ NUÔI TRÁI:
200 LÍT NƯỚC+ 250 – 300 ML SHOHA SOIL + 250 – 300 ML SHOHA COMBI + 200 – 250 ML K-LI HỮU CƠ
 
– Lưu ý
+ Sầu riêng Ri6 có đường kính 10 cm và Mongthong có đường kính 12 cm thì không cần phải phun công thức điều hòa sinh trưởng dù gặp mưa trưa.
Chỉ phun tập trung vào trái
+ Mưa đêm: Tốt nhất nên phun trước khi mặt trời mọc hoặc trước 9h sáng (nếu không chủ động phun sớm được).
+ Mưa trưa: Phun ngay lập tức sau khi mưa, càng nhanh càng tốt. 
 
CÁC CÔNG THỨC CÓ HIỆU LỰC TRONG VÒNG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY PHUN.

IV. Chế độ bón phân và tưới gốc trong giai đoạn nuôi trái.

 • Tưới gốc: Khi trái bằng đầu ngón tay cái, pha vào hệ thống tưới 3 – 5 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 1 – 1,5 Lít AMINO ACID cho mỗi hecta, đến khi trái to bằng trứng ngỗng thì ta pha vào hệ thống tưới 4 – 5 Lít SHOHA EXTRA (15 – 5 – 5) + 1 – 1,5 Lít AMINO ACID cho mỗi hecta (7 – 10 ngày/lần).
 • Bón PHÂN HỮU CƠ NHẬP KHẨU: 1 – 3 kg/cây khi trái to bằng trứng gà sau đó 15 – 20 ngày ta bón 3 – 5 kg/cây.

Vai trò của K-li Hữu cơ

Sản phẩm Tinh dầu K-li hữu cơ là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng khoáng cho cây trồng, có vai trò quan trọng cho sự sinh trưởng, phát triển và chất lượng của cây trồng. Đối với các tác nhân gây hại, K-li hữu cơ giúp cho thành vách tế bào cứng cáp làm giảm khả năng tấn công của sâu/rầy, nấm bệnh. Ngoài ra, trong sản phẩm Tinh dầu K-li hữu cơ có kết hợp Tinh Dầu Sinh Học Cardanol.

Cardanol là sản phẩm dưới dạng sinh học được chiết xuất từ tinh dầu và nhiều loại thảo mộc. Đặc biệt an toàn cho người lao động, vật nuôi, môi trường và hệ sinh thái.

Cardanol có các hạt nano siêu nhỏ từ tinh dầu sẽ loang trãi, tiếp xúc và tác dụng:

  • Thẩm thấu bít lỗ thở.
  • Xua đuổi côn trùng.
  • Gây ung trứng
  • Gây ngán ăn,… chặn đứng sự phá hoại của côn trùng như: Bọ xít muỗi, Bọ trĩ, Sâu vẽ bùa, Nhện đỏ, Sâu bướm, Rầy xanh, Rệp sáp,… và các côn trùng gây hại khác.
Lưu ý: K-li hữu cơ nếu có bị dư thì sẽ chuyển hóa thành thức ăn cho vi sinh vật.
Bông Sớm Vụ
Hình 1: Cây sầu riêng giai đoạn ra hoa

 

Để hiểu rõ hơn về Hữu Cơ Thuận Thiên, kính mời quý khách:

→ Bấm vào đây để đăng ký kênh Youtube  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

→ Bấm vào đây để theo dõi trang Facebook  “HỮU CƠ THUẬN THIÊN”

Bấm vào đây để xem “Chất Cải Tạo Đất SHOHA SOIL Là Gì?”

→ Bấm vào đây để xem “Những điều cần lưu ý trong canh tác và chăm sóc cây trồng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.